Tvorba právních předpisů EU pod kontrolou


Vytištěno 30.11.2020 23:55 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=6&rok=2008&nav03=13540

 

Dne 23. června byl zpřístupněn k registraci seznam subjektů, které se snaží ovlivňovat utváření politiky EU.

 

Každodenně jsou v kontaktu se zaměstnanci Evropské komise - jediného orgánu EU, který může navrhovat nové právní předpisy na evropské úrovni - tisíce zástupců různých subjektů, jako jsou nevládní organizace, soukromé firmy, advokátní kanceláře a odbory.

Tito lidé zastupují konkrétní zájmy svých organizací u orgánů EU a jejich činnost se zaměřuje na přípravu a rozesílání dopisů, informací nebo pozičních dokumentů a na organizování akcí.

 

Toto lobbování je důležitou součástí demokratického systému a zajišťuje, že představitelé EU jsou si vědomi, jakým způsobem jejich rozhodování ovlivňuje život různých skupin obyvatel. Nový Evropský rejstřík zástupců zájmových skupin - jehož vytvoření přivítaly samotné organizace - má za úkol přinést větší transparentnost v této oblasti.

 

Celý článek si přečtěte zde.

 

Zdroj: Evropská komise

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 25.6.2008. Poslední aktualizace: 25.6.2008 11:23