Vedoucí představitelé EU reagují na vysoké ceny ropy a potravin


Vytištěno 1.12.2020 01:06 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=6&rok=2008&nav03=13541

Zasedání Evropské rady, 19-20/06/08Ministerský predseda Irska Brian Cowen seznámil Evropskou radu s důvody irského zamítnutí Lisabonské smlouvy . Vedoucí predstavitelé EU se rozhodli pokracovat v ratifikacním procesu v tech zemích, kde ješte nebyla Lisabonská smlouva schválena, a znovu se zabývat touto otázkou na svém summitu v ríjnu. Úcelem smlouvy je usnadnit fungování rozšírené unie a zlepšit její postavení na svetové scéne. Než smlouva vstoupí v platnost, musí být ratifikována všemi 27 clenskými státy. Doposud byla prijata v 19 zemích.

 

Ohledne rostoucích cen potravin a paliv se zeme EU dohodly na opatrném postupu pri snaze zmírnit jejich dopad na težce postižená odvetví a rodiny s nízkými príjmy. V reakci na protesty a výzvy ke snížení daní z paliv vyjádrili vedoucí predstavitelé obavy ze zpomalení dlouhodobých cílů a uvedli, že jakákoli vnitrostátní opatrení - snížení daní, sociální opatrení ci dotace - by mela být „cílená a krátkodobá".

 

Vysoké ceny paliv ukazují na potrebu strukturálních zmen v energetickém průmyslu, které by vedly ke zvýšení energetické úcinnosti a ke snížení závislosti EU na rope. V reakci na obavy, že růst cen způsobují spekulanti, se bude EU snažit o dosažení vetší transparentnosti na ropných trzích a o prohloubení dialogu se zememi produkujícími ropu.

 

 

Celý článek si přečtěte zde.

Zdroj: Evropská komise

 

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 25.6.2008. Poslední aktualizace: 25.6.2008 11:31