Závěry Evropské rady - 19. a 20. června 2008


Vytištěno 30.11.2020 23:50 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=6&rok=2008&nav03=13575

Zasedání Evropské rady, 19-20/06/08

Evropská rada, tj. setkání vrcholných představitelů členských států, se sešla v Bruselu ve dnech 19. a 20. června 2008. Během zasedání se zaměřila jak na institucionální otázky, tak na tématické záležitosti, které se přímo dotýkají občanů. Je jasné, že po irském "ne" nevstoupní Lisabonská smlouva v platnost k 1. lednu 2009. Evropská rada se však shodla na tom, že se bude pokračovat v ratifikačním procesu a bude se hledat řešení pro nastalou situaci. Představitelé členských států jsou přesvědčeni, že Unie potřebuje tuto smlouvu, aby byla schopna plnit úkoly, které před ní stojí. K otázce Lisabonské smlouvy se proto vratí na příštím zasedání 15. října v rámci francouzského předsednictví.

 

Celý článek si přečtěte zde.

 

Zdroj: Evropská komise

 

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 30.6.2008. Poslední aktualizace: 30.6.2008 10:18