Vedoucí představitelé členských zemí nominovali Barrosa na nové funkční období


Vytištěno 1.12.2020 00:39 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=6&rok=2009&nav03=15120

  José Manuel Durão Barroso

Rada EU souhlasí s kandidaturou Barrosa na předsedu Komise na dalších pět let.

 

Vedoucí představitelé členských států EU souhlasí s tím, aby José Manuel Barroso vedl Evropskou komisi i v následujících pěti letech. O jeho jmenování teď bude hlasovat Evropský parlament.

 

První zasedání nového EP se bude konat v červenci. Pokud Barrosa podpoří na další funkční období, bude pověřen sestavením nové Komise.

 

Barroso vybídl členské státy a EP, aby podpořily jeho ambiciózní program, který plánuje na příštích pět let.

 

Zdroj: Evropská komise

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 25.6.2009. Poslední aktualizace: 25.6.2009 14:11