Komise podnikla kroky k zajištění efektivního a konkurenčního trhu s energií v celé Evropě


Vytištěno 1.12.2020 00:07 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=6&rok=2009&nav03=15122

Evropský soudní dvůr 

Komise dnes přijala důrazná opatření proti 25 členským státům, které tím, že nedodržují právní předpisy EU, upírají evropským spotřebitelům výhody konkurenčního a otevřeného trhu s energií. Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království obdrží výzvu v souvislosti s nedodržením platných předpisů o zemním plynu a elektřině. Komise zaslala výzvu také Litvě, Polsku, Portugalsku, Rumunsku a Řecku, které udržují systém regulovaných cen porušující směrnice EU o elektřině a zemním plynu.

 

Komisař pro energetiku Andris Piebalgs zdůraznil, že „v dnešní době hospodářské a finanční krize je jednoduše nepřijatelné, aby evropští spotřebitelé a společnosti nesli břemeno špatně fungujícího trhu s energií. Komise je odhodlána podniknout veškeré nezbytné kroky a zajistit, aby evropští spotřebitelé mohli využívat výhod skutečného výběru, lepších cen a bezpečnějších dodávek, jež může poskytnout jedině otevřený a konkurenční trh."

 

Opatření, která dnes Komise podnikla, reagují na porušení různých ustanovení stávajících právních předpisů Společenství ohledně elektřiny a zemního plynu, takzvaného druhého balíčku z roku 2003. Komise se obzvláště zaměřila na ustanovení zaručující spravedlivou soutěž v zájmu spotřebitelů.

 

Hlavní případy porušení, které Komise v této souvislosti identifikovala, se týkají:

Předpisy týkající se vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem mají zásadní význam pro skutečný konkurenční trh s energií v Evropě. Právní předpisy EU musí být řádně používány, aby umožnily fungování trhů a zajistily jejich účinnou integraci. Komise učinila z dotvoření vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem jednu z prioritních oblastí své strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii. Podle názoru Komise nebudou udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné dodávky energie možné bez otevřených a konkurenčních trhů s energií umožňujících evropským společnostem soutěž v rámci celé Evropy. Vytvoření integrovaného evropského trhu s energií bude klíčovým faktorem při zlepšení bezpečnosti dodávek a posílení konkurenceschopnosti v EU. Je to v bezprostředním zájmu evropských spotřebitelů.


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 25.6.2009. Poslední aktualizace: 25.6.2009 14:05