Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Společná pravidla pro usnadnění bezpečného dárcovství orgánů mezi státy EU

 

Lidé, kteří potřebují transplantaci jater nebo jiných orgánů, by se měli dočkat kratší čekací doby poté, co Evropský parlament podpořil ve středu návrh směrnice, kterou se stanoví standardy kvality a bezpečnosti pro transplantace lidských orgánů. Poslanci také přijali zprávu z vlastního podnětu o akčním plánu Komise o dárcovství orgánů.

 

Během posledních 50 let se transplantace orgánů staly zavedenou praxí po celém světě a pro mnoho pacientů jsou často jedinou možnou léčbou. Přesto jsou fronty dlouhé - asi 60.000 pacientů je nyní na pořadníku v EU - a každý den zemře 12 lidí na seznamu. Společné standardy kvality a bezpečnosti v rámci EU usnadní dárcovství orgánů, transplantace a výměnu orgánů mezi zeměmi EU. Parlament dnes přijal zprávu poslance Miroslava Mikolášika (EPP, SK) 643 hlasy pro, 16 proti a 8 se zdrželo hlasování.

 

Záruka kvality a bezpečnosti

 

Klíčovým krokem je určit v každé zemi příslušný orgán, který odpovídá za kvalitu a bezpečnostní normy pro lidské orgány určené k transplantaci. Tento orgán bude muset vytvořit pravidla týkající se všech fází od darování až po transplantaci nebo likvidaci, na základě kvalitativních a bezpečnostních norem stanovených směrnicí. Členské státy mohou zachovat nebo zavést přísnější pravidla.

 

Žijící dárci a boj proti obchodování s orgány

 

Členské státy musí zajistit nejvyšší možnou ochranu žijících dárců. Dárcovství lidských orgánů musí být "dobrovolné a neplacené", ale poslanci dodávají, že "zásada neplacení nesmí bránit žijícím dárcům, aby mohli obdržet kompenzaci za předpokladu, že je přísně omezena na kompenzaci nákladů a ztráty příjmů spojených s darováním". Členské státy musí také zakázat reklamu inzerující potřebu nebo dostupnost lidských orgánů v případech, kde je cílem finanční zisk.

 

Směrnici budou muset členské státy transponovat do svého vnitrostátního práva do dvou let od jejího vstupu v platnost.

 

Akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů (2009-2015)

 

V samostatném usnesení navrženém Andresem PERELLO Rodriguezem (S&D, ES), které bylo také dnes přijato, poslanci vítají akční plán Komise o dárcovství orgánů a zdůrazňují, že jmenování koordinátorů dárcovství v jednotlivých nemocnicích a výměna informací a osvědčených postupů pomůže zemím s nízkou dostupností orgánů zvýšit množství případů darování. Poslanci dále vyzývají členské státy, aby zvážily možnost dát občanům příležitost zapsat se do registru dárců při podání žádosti o cestovní pas nebo řidičský průkaz. Zároveň by v průkazu totožnosti nebo řidičském průkazu byla uvedena poznámka o tom, že jeho držitel je potenciálním dárcem orgánů. Dále by členské státy měly umožnit online přihlášení se do národních systémů dárců.

 

Zdroj: Evropský parlament

 

  17/05/2010 Andres PERELLO RODRIGUEZ (S&D, ES)

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 7.6.2010. Poslední aktualizace: 7.6.2010 13:02
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno