Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise žaluje sedm členských států pro nedodržování pravidel seskupení pro účely DPH

 

Evropská komise zažalovala u Soudního dvora Evropské unie Nizozemsko, Irsko, Finsko, Švédsko, Velkou Británii, Českou republiku a Dánsko, protože tyto země nedodržují povinnosti zakotvené v právu EU a týkající se pravidel seskupení pro účely DPH. Seskupení pro účely DPH umožňuje směrnice o DPH a jeho účelem je zjednodušit administrativu. Podle této směrnice mohou členské státy nakládat s osobami, které jsou sice z právního hlediska nezávislé, ale vzájemně úzce propojené finančními, hospodářskými a organizačními vazbami, jako s jedinou osobou povinnou k dani.

 

V červenci 2009 přijala Komise sdělení o možnosti seskupení pro účely DPH, v němž je stanoveno, jakým způsobem je v EU třeba předpisy o seskupení pro účely DPH prakticky uplatňovat. Je při tom nutno respektovat základní zásady systému Evropské unie pro DPH a zabránit nepříznivému dopadu na vnitřní trh.

 

Komise přezkoumala právní předpisy členských států v této oblasti a zjistila, že legislativa sedmi členských států není kompatibilní s pravidly EU týkajícími se seskupení pro účely DPH. V Nizozemsku, Irsku, Finsku, Velké Británii, České republice a v Dánsku spočívá problém v tom, že tyto státy umožňují, aby se do skupiny pro účely DPH zahrnuly i osoby nepovinné k dani, což není v souladu se směrnicí o DPH. Důvodem řízení proti Švédsku a Finsku je skutečnost, že tyto členské státy omezují systém seskupení pro účely DPH jen na finanční a pojišťovací služby. Takovéto odvětvové omezení pravidla o seskupení pro účely DPH v EU nepovolují. V případě Nizozemska se řízení navíc týká neoznámení změn v uplatňování jeho režimu seskupení pro účely DPH výboru pro DPH.

 

Vzhledem k tomu, že v uvedených členských státech problémy přetrvávají, rozhodla se Komise předložit jejich věc Soudnímu dvoru EU.

 

Tiskové zprávy o řízeních pro porušení povinnosti, pokud jde o daně a celní unii, jsou k dispozici na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 24.6.2010. Poslední aktualizace: 24.6.2010 18:11
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno