Česká republika mezi prvními vítězi ceny Natura 2000


Vytištěno 22.10.2020 23:50 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=6&rok=2014&nav03=10000573

 

Včera večer byli na slavnostním ceremoniálu v Bruselu vyhlášeni vítězové prvního ročníku ceny Natura 2000. Ocenění jim předal evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik spolu se členy poroty.

 

„Toto vítězství si všichni skutečně zasloužili a já jim k němu ze srdce blahopřeji!“ řekl komisař Potočnik. „Díky neúnavnému úsilí lidí, kteří pracují v oblastech Natura 2000 a v jejich prospěch, se z naší rozsáhlé sítě chráněných oblastí stává opravdový úspěch evropské spolupráce.Tyto ceny představují několik příkladů obrovské práce, kterou po celé EU odvádějí správci lokalit, veřejné orgány, organizace i dobrovolníci věnující se ochraně přírody, zemědělci, lesníci, myslivci a rybáři, vědci, učitelé a řada dalších. Dnes bylo jejich úsilí oceněno a oni si tento úspěch právem zaslouží.“

 

Síť Natura 2000 tvoří více než 27 000 chráněných oblastí, které zaujímají 18 % pevninského území EU a 4 % mořských oblastí. Jejím cílem je chránit a rozšiřovat evropské přírodní dědictví. Udělená ocenění poukazují na úspěšnou správu lokalit Natura 2000 a upozorňují místní komunity a ekonomiky na hodnotu této sítě. Vzhledem k velké rozmanitosti práce vykonávané v rámci sítě Natura 2000 zahrnují pět kategorií: ochranu přírody, přínosy pro hospodářství a společnost, komunikaci s veřejností, dosahování konsenzu mezi různými zájmy nebo názory a také navazování kontaktů a přeshraniční spolupráci.

 

Kdo jsou vítězové


Cenu za ochranu přírody získal projekt na záchranu orla královského v Sakaru (Bulharsko). Díky úsilí projektového týmu a spolupráci mezi ochránci přírody a soukromými společnostmi se podařilo zachránit místní populaci tohoto celosvětově ohroženého druhu, která již byla na pokraji vyhynutí. Energetické společnosti začaly izolovat nebezpečné elektrické vedení a ukládat kabely pod zem, a projekt tak úspěšně odstranil nebezpečí zásahu elektrickým proudem, které tyto dravce vážně ohrožovalo.

 

Cenu za přínosy pro hospodářství a společnost obdržel projekt v lokalitě Sighișoara-Târnava Mare (Rumunsko), který působivě dokládá, jak Natura 2000 přináší na venkov hospodářský růst a možnosti trvalé obživy. Projekt umožňuje zemědělcům, aby udržitelným hospodařením na půdě s vysokou přírodní hodnotou získali lepší živobytí, a zároveň ochraňuje jedinečnou krajinu s bohatou biologickou rozmanitostí. Díky projektu vydělá 2 300 zemědělských rodin v regionu více než 2,5 milionu eur ročně a podobné postupy se nyní začínají uplatňovat i v jiných částech Rumunska.

 

V oblasti komunikace s veřejností byla oceněna česká lokalita Raná-Hrádek za propagaci ochrany suchých travnatých stanovišť v Lounském středohoří. „Slavností stepi“ se vždy v květnu účastní na 1 000 návštěvníků a každoroční výtvarná soutěž přibližuje ochranářskou práci dětem. Projekt informuje občany EU o hodnotě přírodního dědictví.

 

Za dosahování konsenzu mezi různými zájmy nebo názory byl oceněn projekt v lokalitě Vijvergebied van Midden Limburg (Belgie). Vlastníci půdy, ochránci přírody a představitelé úřadů, kteří se dříve kvůli ochraně přírody dostávali do konfliktu, dnes v této oblasti spolupracují na správě mokřin, a to díky inovativnímu přístupu, v němž se pojí ekonomika, ekologie a vzdělávání.

 

Cenu za navazování kontaktů a přeshraniční spolupráci získala síť pro technickou spolupráci ve Španělsku, která vytvořila normy kvality řízení a referenční internetové stránky o stavu sítě Natura 2000 ve Španělsku. Tato opatření byla úspěšně použita například v lokalitě Rebollar de Navalpotro v provincii Guadalajara a dokládají, že Natura 2000 je nejen síť druhů a přírodních stanovišť, ale také síť kontaktů mezi lidmi.

 

Souvislosti


Do soutěže o cenu se mohl přihlásit kterýkoli subjekt, který je přímo zapojen do sítě Natura 2000 – firmy, veřejné či místní orgány, nevládní organizace, vlastníci půdy, vzdělávací instituce nebo jednotlivci. Celkem dorazilo 163 přihlášek z celé Evropy. Z nich byl vybrán užší seznam 22 projektů hodnocených porotou na vysoké úrovni, která vybrala konečného vítěze z každé kategorie.

 

Vzhledem k zájmu o tuto cenu, kvalitě přihlášených projektů a důležitosti toho, aby se ochranářské práci v Evropě dostávalo zasloužené pozornosti, chce Evropská komise toto ocenění udělovat každý rok.

 

Podrobnější informace:


Bližší informace o vítězích a o roli, kterou hrají lokality sítě Natura 2000 v ochraně evropské biologické rozmanitosti, naleznete na internetových stránkách ceny Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/

 

Další informace o přírodě v Evropě:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

https://www.facebook.com/NatureInEurope


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 2.6.2014. Poslední aktualizace: 2.6.2014 11:38