EU poskytne 25 milionů eur ročně na programy imunizace po celém světě


Vytištěno 22.10.2020 23:21 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=6&rok=2014&nav03=10000575

 

EU navýšila prostředky na vakcíny a očkování o více než dvojnásobek, aby tak zlepšila zdraví milionů lidí v rozvojových zemích.


Každoročně umírá na nemoci, kterým by bylo možno předejít prostým očkováním, 1,5 milionu dětí. Evropská unie proto za tímto účelem navýšila finanční prostředky na období 2014–2020 na 25 milionů eur ročně. V předchozích letech činila tato částka 10 milionů eur.


Tyto prostředky pomohou alianci GAVI English (neziskové organizaci, která se zaměřuje na zvyšování dostupnosti očkování) ochránit další miliony dětí v nejchudších zemích světa před smrtelnými onemocněními.


Tato organizace zastupuje všechny klíčové aktéry v této oblasti od dárcovských zemí a zdravotních orgánů až po zástupce občanské společnosti a výrobců vakcín.


Cílená pomoc


Pomoc jednotlivým zemím je přizpůsobena jejich potřebám. Díky informovanosti svých členů může GAVI odhadnout poptávku v jednotlivých zemích a zaručit tak předvídatelné a dlouhodobé financování. Tím se budou ceny vakcín dále snižovat, čímž se zajistí, aby byl proočkován co největší počet dětí.


Zhruba dvě třetiny finančních prostředků směřují do afrických, karibských a tichomořských států English (en) français (fr) . Díky dárcům, jak je např. EU, bylo od roku 2000 očkováno téměř půl miliardy dětí, čímž se zachránilo asi 6 milionů životů.


Aliance GAVI prostředky používá na nákup 11 druhů vakcín, včetně očkovacích látek proti pneumokokové infekci English a rotaviru English, které způsobují zápal plic a průjem, a také proti lidskému papilomaviru English, který způsobuje rakovinu děložního čípku.


Finanční prostředky z EU na zdravotní péči


Aktivity aliance GAVI jsou úzce spjaty s rozvojovou politikou EU, jejímž cílem je snižovat chudobu a dosáhnout do roku 2015 rozvojových cílů tisíciletí English OSN.


Evropská unie se v rozvojových zemích rovněž angažuje i v jiných oblastech zdravotní péče, jako je např. výživa, zásobování vodou, hygiena či bezpečnost silniční dopravy, a přispívá tak ke zlepšování celkových podmínek a vytváření efektivních a udržitelných systémů zdravotní péče.


Kromě financování zdravotní péče, které se provádí prostřednictvím Evropského rozvojového fondu English (en) français (fr) a Nástroje pro rozvojovou spolupráci English (en) français (fr) , vytvořila EU program, který se zabývá přeshraničními zdravotními problémy, jako jsou např. nakažlivé choroby – program Globální veřejné statky a výzvy PDFEnglish.


Od roku 2004 pomohla EU v rámci zdravotní péče: proočkovat proti spalničkám 18,3 milionu dětí do 1 roku, vybudovat, rekonstruovat nebo vybavit více než 8 500 zdravotnických středisek a uskutečnit 17 milionů konzultací o reprodukčním zdraví.


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 2.6.2014. Poslední aktualizace: 2.6.2014 12:24