Nový srovnávací přehled Digitální agendy EU: více nákupů on-line i chybějící rychlé připojení na venkově


Vytištěno 22.10.2020 23:16 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=6&rok=2014&nav03=10000586

 

Nové údaje ukazují, že Komise je na dobré cestě k dosažení 95 ze svých 101 digitálních cílů do roku 2015. Občané a podniky v EU více používají internet, více nakupují on-line a více věří informačním a komunikačním technologiím, které také lépe ovládají. Často jim však schází vysokorychlostní připojení, zejména ve venkovských oblastech, a nadále je velkým problémem hrozící nedostatek digitálních dovedností (viz MEMO/14/383).

 

Jak uvedla místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová (@NeelieKroesEU): „Většina Evropanů dnes žije digitálním životem a chtějí ještě více. Vyřešili jsme problém s přístupem k internetu. Stále však hrozí nedostatek digitálních dovedností. Všichni musíme udělat více pro to, aby v Evropě nevznikla třída digitálně negramotných.“

Dobré zprávy:

     Nejlépe si stojí Dánsko, Švédsko, Nizozemsko a Lucembursko (internet používá více než 90 % obyvatel). V USA používá internet 87 % dospělých.

 

 

Rychlé širokopásmové technologie: dostupnost mobilního širokopásmového připojení 4G se z 26 % v loňském roce prudce zvýšila na 59 %. Pevné připojení k internetu o rychlosti alespoň 30 Mb/s má k dispozici 62 % obyvatel EU, oproti 54 % v loňském roce a 29 % v roce 2010. V Belgii, Dánsku, Litvě, Lucembursku, na Maltě, v Nizozemsku a ve Spojeném království je rychlé připojení již dnes dostupné více než 90 % domácností.

 

Zbývající úkoly:

 

 

Průměr EU



Širokopásmové připojení

2014

Cíl

Základní širokopásmové připojení pro všechny

100 %

100 % (2013)

Jednotný digitální trh

 

 

Obyvatelé nakupující on-line

47 %

50 % (2015)

Přeshraniční elektronický obchod

12 %

20 % (2015)

Malé a střední podniky, které prodávají on-line

14 %

33 % (2015)

Digitální začlenění

 

 

Pravidelné používání internetu

72 %

75 % (2015)

Pravidelné používání internetu znevýhodněnými lidmi

57 %

60 % (2015)

Obyvatelé, kteří nikdy nepoužili internet

20 %

15 % (2015)

Veřejné služby

 

 

Občané, kteří se na veřejné orgány obracejí on-line

42 %

50 % (2015)

Občané, kteří veřejným orgánům podávají vyplněné formuláře elektronicky

21 %

25 % (2015)

 

Komise dnes rovněž zveřejnila 11. srovnávací hodnocení elektronické veřejné správy. Zpráva ukazuje, že občané jsou i nadále podstatně spokojenější se soukromými službami on-line (jako je elektronické bankovnictví) než s veřejnými službami on-line (například informacemi o pracovních místech). K dispozici je větší nabídka on-line služeb elektronické veřejné správy, ty však nejsou vždy snadno použitelné, rychlé nebo transparentní. Tyto překážky lidem brání v tom, aby „eGovernment“ používali více.

 

Souvislosti

Cílem Evropské komise je vytvořit regulační a podnikatelské prostředí, které podpoří hospodářskou soutěž a investice na trzích s digitálními technologiemi v Evropě.

 

Komise v roce 2013 navrhla konkrétní opatření na vytvoření jednotného telekomunikačního trhu, která by měla řešit řadu problémů potvrzených dnešními údaji.

 

Srovnávací přehled pokroku v oblasti Digitální agendy v roce 2014 hodnotí, jak EU a členské státy pokročily v plnění tohoto cíle. Měření se provádí na základě 13 klíčových ukazatelů. Zpráva vychází z údajů za rok 2013.

 

Komise v rámci Digitální agendy pro Evropu dosud dokončila 72 ze 101 opatření. Dokončení dalších 23 opatření se plánuje ve stanoveném termínu. Zbývajících 6 opatření se zpozdilo, nebo zpoždění hrozí.

 

Užitečné odkazy

Srovnávací přehled pokroku v oblasti Digitální agendy

Profily zemí ve srovnávacím přehledu: přehled o širokopásmovém připojení, používání internetu, elektronické veřejné správě a směrech vývoje regulace a výzkumu v oblasti telekomunikací v jednotlivých zemích EU

 

Výsledky České republiky v rámci srovnávacího přehledu

MEMO/14/383 Digitální technologie pracovní místa vytvářejí, nebo berou? Mají Evropané potřebné digitální dovednosti, aby získali práci a udrželi si ji?

 

Scoreboard infographic

Digitální agenda

Neelie Kroesová

Neelie Kroesová na Twitteru

Hashtagy: #DAEscoreboard#connectedcontinent


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 9.6.2014. Poslední aktualizace: 9.6.2014 11:11