Práva spotřebitelů vstupují do digitální éry: 507 milionů občanů může od dnešního dne využívat jejich výhod


Vytištěno 22.10.2020 23:50 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=6&rok=2014&nav03=10000608

 

Dobrá zpráva pro více než 507 milionů evropských spotřebitelů: nový právní předpis EU ode dneška posílí jejich práva v celé Evropské unii. Nová směrnice o právech spotřebitelů, která nyní vstupuje v platnost, posiluje práva spotřebitelů při nákupu kdekoli a kdykoli v Evropě – jak on-line, tak v kamenných obchodech. Také podnikům přinesou tato nová pravidla výhody, jelikož vytvářejí všude stejné podmínky pro podnikání a obchodníkům snižují náklady při nabízení produktů a služeb spotřebitelům v zahraničí. Podle nových pravidel mají například spotřebitelé v celé EU 14 dnů na to, aby si svůj nákup mohli rozmyslet a odstoupit od smlouvy na nákup on-line či mimo obchodní prostory (kdy prodejce navštíví zákazníka doma) – oproti předchozímu minimu 7 dnů. Nová pravidla také zakazují příplatky za použití kreditních karet a speciálních telefonních linek i předem zaškrtnutá políčka na dodatečné platby u internetových transakcí (například při nákupu letenek on-line). Aby tato nová pravidla byla uplatňována jednotně v celé EU a spotřebitelé jich mohli využívat bez ohledu na to, ve kterém členském státě se nacházejí, zveřejňuje Evropská komise rovněž pokyny pro vnitrostátní orgány, které zahrnují i nezávazný vzor základních informací pro spotřebitele, které by měly být uvedeny u digitálních produktů.

 

„Evropa dnes skoncovala s odíráním spotřebitelů na internetu. Ode dneška může každý spotřebitel v Evropské unii vymáhat svá práva v rámci směrnice o právech spotřebitelů, což znamená: už žádná předem zaškrtnutá políčka při nákupu letenek, žádné dodatečné poplatky za platbu kreditní kartou na internetu a konec obchodníkům, kteří Vám tvrdí, že zboží zakoupené přes internet nemůžete vrátit,“ uvedla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Jednotný trh potřebuje sebevědomé spotřebitele. Upevnit sebedůvěru spotřebitelů a dát jim hlavní slovo je tím nejlevnějším stimulačním opatřením, jaké může Evropa zavést. Evropská komise bude nyní přísně kontrolovat, zda členské státy dodržují dohodnuté zásady, tedy zda správně provádějí pravidla a přiznávají spotřebitelům práva, která jim náleží.“

 

Nová směrnice o právech spotřebitelů harmonizuje právní předpisy jednotlivých států na ochranu spotřebitelů v několika významných oblastech, jako jsou nezbytné informace před zakoupením zboží a služeb a právo spotřebitelů zrušit nákup provedený přes internet. Větší míra harmonizace znamená, že spotřebitelé nyní mohou využívat stejných práv bez ohledu na to, kde v EU nakupují. Obchodníkům také přináší jednodušší, předvídatelnější pravidla a větší motivaci k rozšíření svého působení za hranice.

Podle nových pravidel EU (viz informační přehled o nových pravidlech) mohou nyní spotřebitelé z EU využívat (více informací v příloze):

větší cenovou transparentnost;

odstranění neopodstatněných příplatků za použití kreditních karet a speciálních telefonních linek;

pravidla zakazující předem zaškrtnutá políčka na internetových stránkách, například při nákupu letenek;

prodloužení lhůty, do kdy si svůj nákup mohou rozmyslet, ze sedmi na 14 dnů v celé EU;

silnější nárok na vrácení peněz (do 14 dnů poté, co spotřebitel zrušil nákup);

pravidla zakazující skryté poplatky na internetu, například u on-line nabídek, které falešně inzerují bezplatný obsah (například horoskopy nebo recepty);

lepší ochranu týkající se digitálního obsahu, zejména pokud jde o informace o softwaru a hardwaru, s nimiž příslušné produkty pracují.

Souvislosti:

Návrh nového souboru spotřebitelských práv předložila Komise v říjnu 2008 (IP/08/1474). Díky úsilí komisařky EU pro spravedlnost Viviane Redingové se Evropský parlament a Rada v červnu 2011 dohodly na konečné podobě směrnice o právech spotřebitelů a tento právní předpis byl přijat 10. prosince 2011 (MEMO/11/675). Členské státy měly dva roky – do 13. prosince 2013 – na provedení pravidel na vnitrostátní úrovni, přičemž lhůta pro skutečný vstup pravidel v platnost byla 13. června 2014. 

V březnu 2014 zahájila Evropská komise kampaň o právech spotřebitelů, v níž občany informovala o jejich právech v rámci legislativy EU a o tom, kde mohou získat poradenství a pomoc v případě otázek nebo problémů (MEMO/14/191). Tato kampaň se zaměřuje zejména na spotřebitele v osmi zemích: Bulharsku, na Kypru, v Řecku, Itálii, Lotyšsku, Polsku, Portugalsku a ve Španělsku.

 

Podrobnější informace

Video z kampaně o právech spotřebitelů

Internetové stránky místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Evropská komise – směrnice o právech spotřebitelů:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm

Justiční problematika EU na Twitteru: @EU_Justice

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Pro veřejnost: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 či e-mailem

Příloha: Deset hlavních změn, které přinášejí nové předpisy EU na ochranu spotřebitelů

 

1) Návrh odstraní skryté poplatky a náklady na internetu

Spotřebitelé budou při nákupech na internetu chráněni před tzv. „skrytými náklady“. To zahrnuje případy, kdy podvodníci nalákají zákazníky, aby si objednali tzv. „bezplatné“ služby, jako jsou horoskopy nebo recepty, ale ve skutečnosti za ně pak zákazníci zaplatí. Od tohoto okamžiku musí spotřebitelé výslovně potvrdit, že vědí, že musí za danou službu zaplatit.

 

2) Větší cenová transparentnost

Obchodníci musí uvádět celkové náklady na produkt nebo službu, včetně dodatečných poplatků. Zákazníci nakupující na internetu nebudou muset platit žádné poplatky nebo další náklady, pokud na to nebyli před provedením objednávky řádně upozorněni.

 

3) Zákaz předem zaškrtnutých políček na internetových stránkách

Při on-line nákupech – např. při koupi letenky – vám mohou být během koupě nabízeny další možnosti nákupu, například cestovní pojištění nebo pronájem vozidla. Tyto doplňkové služby mohou být nabízeny ve formě tzv. předem zaškrtnutého políčka. Do této chvíle museli spotřebitelé, kteří o tyto dodatečné služby neměli zájem, odpovídající políčko odškrtnout. Podle nové směrnice budou předem zaškrtnutá políčka v celé Evropské unii zakázána.

 

4) 14denní lhůta na rozmyšlenou

Lhůta, ve které mohou spotřebitelé od kupní smlouvy odstoupit, je prodloužena na 14 kalendářních dní (v porovnání se sedmi dny, které dosud právo EU ukládalo). V této lhůtě mohou spotřebitelé zboží vrátit bez uvedení důvodu.

  1. Dále jsou chráněni v případě, že jim byly určité informace zamlčeny: Pokud prodejce zákazníkajednoznačně neinformoval o právu na odstoupení od smlouvy, je lhůta na vrácení zboží prodloužena na jeden rok.

  2. Spotřebitelé budou mít rovněž právo na odstoupení od smlouvy sjednané během tzv. vyžádané návštěvy, tzn. kdy obchodník spotřebiteli zavolá a přiměje ho, aby směl přijít nabízet zboží k němu domů. Aby nedocházelo k obcházení práva v této oblasti, již se nebude rozlišovat mezi vyžádanou a nevyžádanou návštěvou.

  3. Právo na odstoupení od smlouvy se rozšiřuje i na internetové aukce, např. na eBay. Zboží zakoupené v aukci však může být vráceno pouze tehdy, bylo-li koupeno od profesionálního prodejce.

  4. Lhůta na odstoupení od smlouvy začíná okamžikem, kdy spotřebitel zboží převzal, a nikoli okamžikem uzavření smlouvy, jak tomu bylo doposud. Tato pravidla budou platit pro objednávky přes internet, telefon a zásilkový obchod, jakož i prodej mimo obchody, např. v případě podomního prodeje, na ulici, na předváděcí akci nebo během exkurzí spojených s nabízením zboží organizovaných prodejcem.

5) Silnější nárok na vrácení peněz

Obchodník musí spotřebiteli vrátit peníze za zboží do 14 dní od odstoupení od smlouvy, včetně nákladů na dodání zboží. Obecně nese obchodník veškerá rizika za poškození zboží během přepravy, a to do té doby, než spotřebitel zboží převezme.

 

6) Zavedení vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy platného na celém území EU

Spotřebitelé budou mít k dispozici vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který mohou (ale nemusí) použít, pokud změní názor a chtějí odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo při podomním prodeji. Tím se odstoupení od smlouvy zjednoduší a urychlí, a to nezávisle na tom, kde v EU jste smlouvu uzavřeli.

 

7) Zrušení příplatků za použití kreditních karet a speciálních telefonních linek

Obchodníci nebudou smět spotřebitelům účtovat vyšší poplatky za platbu kreditní kartou (nebo jiným platebním prostředkem), než jsou skutečné náklady, které obchodníkovi při poskytování této možnosti platby vzniknou. Obchodníci, kteří provozují speciální telefonní linky, na které může spotřebitel kvůli smlouvě zavolat, nebudou smět účtovat vyšší poplatek, než je základní telefonní sazba za hovor.

 

8) Jasnější informace o tom, kdo zaplatí náklady na vrácení zboží

Pokud obchodník požaduje, aby náklady na vrácení zboží nesli spotřebitelé, musí je o tom předem jasně informovat. V opačném případě musí tyto náklady uhradit on sám. Obchodník musí zákazníkům ještě před nákupem sdělit alespoň odhad maximálních nákladů na vrácení objemného zboží, např. pohovky, aby se mohli na základě těchto informací rozhodnout, u kterého obchodníka si zboží koupí.

 

9) Silnější ochrana spotřebitelů v souvislosti s digitálními produkty

Informace o digitálním obsahu musí být rovněž uvedeny jasněji, včetně podrobností o slučitelnosti hardwaru a softwaru a použití veškerých technických ochranných opatření, např. omezení práva spotřebitele kopírovat obsah.

Spotřebitelé budou mít právo odstoupit od koupě digitálního obsahu, jako jsou hudební záznamy nebo videozáznamy, avšak jen do okamžiku, než přikročí k jeho stažení.

 

10) Jednotná pravidla usnadní obchodníkům podnikání po celé Evropě

Mezi tato pravidla patří:

  1. Jednotný soubor základních pravidel pro obchodní smlouvy uzavírané na dálku (prodej po telefonu, přes internet nebo zásilkovou službu) a mimo prostory obchodů (prodej mimo prostory společnosti, jako je pouliční nebo podomní prodej) v Evropské unii. Obchodníci působící přes hranice, zejména u prodejů přes internet, budou mít díky tomu všude stejné podmínky pro své podnikání a sníží se jim transakční náklady.

  2. Obchodníkům ulehčí práci standardizované formuláře: tyto formuláře jim umožní dodržovat požadavky na poskytování informací o právu na odstoupení od smlouvy.

Zvláštní pravidla budou platit pro malé podniky a řemeslníky, jako např. instalatéry. Právo na odstoupení nebude platit v případě havarijních oprav a údržby. Členské státy mohou rovněž rozhodnout, že obchodníci, kteří mají provést u zákazníka opravu nebo údržbu v hodnotě nižší než 200 eur, budou osvobozeni od určitých požadavků na poskytování informací.


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 23.6.2014. Poslední aktualizace: 23.6.2014 12:06