Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Standardní Eurobarometr - jaro 2018

  • Jeden rok před evropskými volbami roste důvěra v Unii a optimismus ohledně budoucnosti
  • Podpora hospodářské a měnové unie a eura zůstává na rekordní úrovni
  • Názor Čechů na EU se od loňského podzimu mírně zlepšil. 37 % Čechů děvěřuje EU.
  • Za největší výzvy Češi považují migraci a terorismus, stejně jako obyvatelé ve většině členských států.

Eurobarometr

@EU

 

Podle nového průzkumu Eurobarometr, který byl zveřejněn 14. června 2018, považuje většina Evropanů hospodářskou situaci za dobrou a jsou optimističtí, pokud jde o budoucnost. Důvěra v Unii roste a podpora hospodářské a měnové unie je na nejvyšší úrovni.

 

Stále více občanů má pocit, že profitují z hlavních politik Unie, a dvě třetiny Evropanů prosazují silnou EU, pokud jde o obchod. Kromě toho většina Evropanů vnímá EU pozitivně a podíl lidí, kteří si myslí, že jejich hlas má váhu, dosáhl své nejvyšší úrovně od roku 2004. To jsou některé z nejdůležitějších výsledků nejnovějšího standardního průzkumu Eurobarometr, který proběhl ve dnech 17. až 28. března a byl dnes zveřejněn.

 

1. Optimismus ohledně ekonomiky a silná podpora pro euro

 

Evropané zaujímají i nadále pozitivní stanovisko ke stavu evropského hospodářství (50 %, +2 procentní body od podzimu 2017 oproti 37 %, -2 s negativním stanoviskem) – to je nejvyšší skóre od roku 2007. Ve 25 členských státech většina respondentů uvádí, že hospodářská situace v Evropě je dobrá (v porovnání s 23 členskými státy na podzim 2017). Od podzimu 2017 převažuje pozitivní vnímání ve 21 členských státech.

 

Poprvé od jara 2007 převažují pozitivní mínění o stavu hospodářství v jednotlivých státech (49 %, +1) nad těmi negativními (47 %, -2). Od podzimu 2017 vzrostlo pozitivní vnímání ekonomiky v 18 členských státech, nejvíce v Portugalsku (43 %, +10), Irsku (79 %, +7), Finsku (77 %, +6) a Litvě (38 %, +6). Toto vnímání se však v jednotlivých členských státech liší. Například v Nizozemsku a Lucembursku považuje stav národního hospodářství za dobrý 93 % obyvatel, kdežto v Řecku pouhá 2 %.

 

Podpora hospodářské a měnové unie a eura zůstává na rekordní úrovni – tři čtvrtiny respondentů (74 %) v eurozóně podporují jednotnou měnu EU.

 

2. Důvěra v Evropskou unii je na vzestupu

 

Důvěra v EU je na vzestupu – 42 % (+1) – a nachází se na nejvyšší úrovni od podzimu 2010. V 15 členských státech většina dotázaných důvěřuje EU. Tato důvěra je největší v Litvě (66 %), Portugalsku a Dánsku (v obou zemích 57 %) a v Lucembursku a Bulharsku (v obou zemích 56 %). Od podzimu 2017 se důvěra v EU zvýšila v 19 zemích, zejména v Portugalsku (57 %, +6 procentních bodů) a ve Slovinsku (44 %, +6), zatímco v šesti zemích se snížila, zejména v Belgii (47 %, -6), Maďarsku (44 %, -5) a na Slovensku (44 %, -4).

 

Celkem 40 % Evropanů vnímá EU pozitivně (37 % zaujalo neutrální stanovisko a pouze 21 % občanů negativní). Tak tomu je v případě 15 členských států, přičemž nejvyšší procentní podíl je v Irsku (64 %), Bulharsku a Portugalsku (v obou zemích 56 %) a Lucembursku (54 %).

 

Důvěra v EU zůstává vyšší než důvěra v národní vlády nebo parlamenty. 42 % Evropanů důvěřuje Evropské unii, zatímco 34 % důvěřuje parlamentu a vládě své země.

 

Většina Evropanů vidí budoucnost EU optimisticky (58 %, +1). To platí pro všechny členské státy kromě těchto dvou: Řecko (kde i přes nárůst optimismu o 5 procentních bodů je 53 % pesimistů oproti 42 % optimistů) a Spojené království (48 % oproti 43 %). Optimismus je nejvyšší v Irsku (84 %), Portugalsku (71 %), Lucembursku (71 %) a na Maltě, v Litvě a v Dánsku (ve všech třech zemích 70 %). Nejmenší je naopak ve Francii (48 %), na Kypru a v Itálii (v obou zemích 54 %).

 

„Volný pohyb osob, zboží a služeb v rámci EU“ a „mír mezi členskými státy EU“ jsou vnímány jako dva nejpozitivnější výsledky EU – první pro 58 %, druhý pro 54 % Evropanů. Celkem 70 % Evropanů se cítí být občany EU. Poprvé od jara 2010 sdílí tento názor většina respondentů ve všech členských státech.

 

3. Hlavní obavy Evropanů představují migrace a terorismus

 

Přistěhovalectví je hlavní problém, kterému Unie v současné době čelí (38 %, -1 procentní bod). Následuje terorismus(29 %, -9), s odstupem pak hospodářská situace (18 %, +1), stav veřejných financí v členských státech (17 %, +1) a nezaměstnanost (14 %, +1).

 

Na úrovni jednotlivých států zůstává hlavní obavou nezaměstnanost (25 %, beze změny), zdravotnictví a sociální zabezpečení (23 %, +3) a přistěhovalectví (21 %, -1). Zdravotnictví a sociální zabezpečení dosáhlo nového rekordu a je nyní na druhém místě poprvé od jara 2007.

 

4. Evropané pociťují přínosy politik a úspěchů Unie

 

Ve srovnání se sitací na jaře 2014 má více občanů nyní pocit, že mají prospěch z hlavních iniciativ Unie, jako je absence nebo menší četnost hraničních kontrol při cestování do zahraničí (53 %, +1), levnější volání při používání mobilního telefonu v jiné zemi EU (48 %, +14), posílení práv spotřebitelů při nákupu zboží či služeb v jiné zemi EU (37 %, +13), nebo zlepšení práv cestujících v letecké dopravě (34 %, +12).

Projevují také silnou podporu prioritám, které stanovila sama Komise. Volný pohyb prosazuje 82 % respondentů (+1) a společnou bezpečnostní a obrannou politiku 75 % (stejný výsledek jako v minulém průzkumu). Poprvé byli občané také dotázáni na jejich stanovisko ohledně obchodní politiky EU a 71% většina jí vyjádřila svou podporu.

 

Souvislosti

 

Standardní průzkum Eurobarometr z jara 2018 (EB 89) byl proveden prostřednictvím osobních rozhovorů ve dnech 17. až 28. března 2018. V členských státech EU a kandidátských zemích bylo osloveno celkem 33 130 osob.

 

Další informace

Standardní průzkum Eurobarometr 89

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 18.6.2018. Poslední aktualizace: 18.6.2018 12:55
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno