Švédsko v čele EU


Vytištěno 1.12.2020 01:00 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=7&rok=2009&nav03=15200

 

1. července převzalo Švédsko rotujícící předsednictví Evropské unie. Doufá, že Unii vyvede z ekomonické recese a že vytvoří předpoklady pro úspěná mezinárodní jednání o změně klimatu.

 

Jednou z priorit Švédska bude koordinace politiky jednotlivých členských států, pokud jde o schodky rozpočtu, které narůstají zároveň se snahou zemí EU o nastartování růstu a záchranu bank.

Protože rovněž roste nezaměstnanost, má Švédsko také zájem o vytvoření nové strategie růstu a zaměstnanosti pro nadcházející desetiletí. Stávající strategie byla přijata v roce 2000 a příští rok její platnost skončí.

 

Vedoucí představitelé EU na svém červnovém zasedání podpořili návrh Komise zpřísňující dohled nad finančním odvětvím. Švédsko má zájem, aby se příslušné právní předpisy schválily ještě během jeho šestiměsíčního předsednictví. Švédská vláda také připraví postoj EU pro zářijovou schůzku G20.

 

Prioritu číslo jedna však pro Švédsko představuje dosažení ambiciózní dohody o opatřeních proti změně klimatu na summitu OSN, který se bude v prosinci konat v Kodani. Podle předsedy švédské vlády Fredrika Reinfeldta je třeba změnu klimatu řešit globálně: „Evropská unie musí mít v této věci jednotný přístup a stát v čele úsilí o realizaci tohoto globálního řešení."

Na jednáních, která budou konferenci předcházet, bude Švédsko prosazovat rozsáhlá omezení emisí oxidu uhličitého, o něž EU usiluje, a bude se také snažit vyjednat konsenzus ohledně financování boje proti globálnímu oteplování, především v rozvojových zemích.

 

Švédsko přebírá předsednictví v době institucionálních změn a nejistoty. Po volbách v červnu zasedne nový Evropský parlament a bude jmenována nová Komise. V Irsku by se na podzim mělo konat druhé referendum o Lisabonské smlouvě. V létě minulého roku smlouvu irští voliči odmítli a zkomplikovali tak cestu k jednoduššímu postupu rozhodování v EU. Předtím, než může Lisabonská smlouva vstoupit v platnost, ji musejí schválit všechny země EU.

 

V příštím půlroce chce Švédsko obrátit společnou pozornost EU k řešení problému znečištění Baltského moře a oživit hospodářství v tomto regionu, těžce postiženém současnou finanční krizí. Švédsko má rovněž v plánu prosazovat společnou azylovou politiku a rozvoj spolupráce EU v oblasti přistěhovalectví.

 

 

Internetové stránky švédského předsednictví EU:

www.eu2009.se

 

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 8.7.2009. Poslední aktualizace: 8.7.2009 12:37