Život v jiném členském státě EU


Vytištěno 1.12.2020 01:03 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=7&rok=2009&nav03=15225

 

Asi 8 milionů Evropanů žije a pracuje v jiné zemi EU a uplatňuje tak jedno ze svých základních práv občana Unie. Není to však vždy jednoduché.

 

Některé země EU ztěžují státním příslušníkům jiných členských států získání povolení k pobytu: Stanovily podmínky pro udělení povolení k pobytu ve snaze zabránit formálním manželstvím a dalšímu zneužívání práva na pobyt v rámci EU, čímž však porušují právní předpisy Unie.

 

Protože se objevily stížnosti, že příslušné právní předpisy jsou zavádějící, Evropská komise nedávno zveřejnila pokyny, které otázku práva na pobyt vyjasňují.

 

 

 

Jedno z nejčastějších porušení těchto předpisů se týká občanů ze zemí mimo Evropskou unii, kteří díky sňatku s občanem EU mají rovněž právo žít a volně se pohybovat po Unii.

Až donedávna mnoho zemí požadovalo, aby choť ze země mimo EU předtím, než získá povolení k pobytu v novém členském státě, měl(a) právo k pobytu v jiné zemi EU. To usnadňovalo zemím deportaci osob, které byly podezřelé ze sňatku s občanem EU jen za účelem přistěhování do Unie. Avšak podle precedenčního rozhodnutí Evropského soudního dvora z loňského roku porušuje tento požadavek práva manželů.

 

Vyskytly se také stížnosti, že některé země požadují, aby občané EU při podávání žádosti o povolení k pobytu předkládali i takové doklady, které nejsou nezbytné.

Podle nových pokynů mohou členské země po občanech ze zemí mimo EU, kteří se chtějí oženit/vdát v EU, požadovat víza. Zároveň se v nich uvádí, že vnitrostátní orgány jim musí tato víza udělit. Země EU mohou vyšetřovat podezřelá formální manželství, avšak pouze na základě přesně stanovených kritérií. Zároveň musí u každého případu brát v úvahu všechny okolnosti.

 

Osoby mohou být deportovány, pokud představují riziko pro „základní zájmy" země. Volný pohyb lze také omezit z důvodu veřejné bezpečnosti.

 

V loňském roce EU přezkoumala soulad se směrnicí z roku 2004 o volném pohybu a zjistila, že mnoho vnitrostátních zákonů neprovádí tento předpis správně. Úplně, účinně a přesně se tento předpis nepodařilo provést ani jediné zemi EU.

 

Více o těchto pokynech naleznete zde (AJ).

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 15.7.2009. Poslední aktualizace: 15.7.2009 11:04