Prohlášení Komise o znovu zavedení víz pro občany ČR při cestách do Kanady


Vytištěno 1.12.2020 00:31 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=7&rok=2009&nav03=15229

 

Dne 14. července 2009 byla znovu zavedena vízová povinnost pro občany České republiky cestující do Kanady.

 

Komise vyjadřuje politování nad tím, že Kanada znovu zavedla vízovou povinnost pro občany České republiky.

 

 

 

Evropská komise v této věci vydala následující prohlášení:

 

Česká vláda musí oznámit Radě a Komisi, že Kanada znovu zavedla vízovou povinnost pro české občany, a uvést podrobné údaje o tomto kanadském rozhodnutí.

Poté bude Komise na základě konzultací s Českou republikou jednat s kanadskými úřady. Vízová reciprocita se pro občany Kanady automaticky nezavádí.

Očekáváme, že kanadské opatření bude dočasné, a doufáme, že  bezvízové cestování mezi EU a Kanadou v plném rozsahu bude brzy obnoveno.

První schůzka úředníků Komise s úředníky českého ministerstva zahraničí se uskuteční v Bruselu 14. července. Těšíme se na výsledky těchto rozhovorů.

Kanadské rozhodnutí patrně souvisí se zvýšením počtu romských občanů, kteří chtějí zůstat v Kanadě. Integrace romských občanů je problémem v několika členských státech EU a musí být řešena do jisté míry na úrovni EU.

Žádáme Evropskou agenturu pro základní práva, aby dále podávala zprávy o situaci Romů v EU a pomáhala šířit objektivní fakta.

Pokud jde o vízovou reciprocitu, Komise pečlivě posoudí situaci a bude o tom informovat ve své zprávě o vízové reciprocitě, jejíž vydání se očekává v září 2009.

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 15.7.2009. Poslední aktualizace: 15.7.2009 12:09