Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise chrání právo daňových poplatníků na vrácení DPH

Evropská komise

 

Komise dnes přijala návrh, který prodlužuje lhůtu pro předkládání žádostí o vrácení DHP vztahující se k roku 2009. Jelikož členské státy s jistým zpožděním zavedly nový postup pro vrácení DPH, který vstoupil v platnost 1. ledna 2010, navrhuje Komise, aby bylo daňovým poplatníkům k předložení žádostí o vrácení DHP poskytnuto více času. Komise také navrhuje, aby se jisté prvky národních internetových portálů pro vracení DHP harmonizovaly, a tím se zajistila větší interoperabilita a přístupnost portálů daňovým poplatníkům.

 

Směrnice o vrácení DPH, která vstoupila v platnost 1. ledna 2010, umožňuje vrácení DPH z provozních výdajů vzniklých osobám povinným k dani v členských státech, kde nejsou usazeni. Zavádí elektronický systém, v němž osoba povinná k dani předkládá žádost o vrácení daně prostřednictvím internetového portálu vytvořeného členským státem, kde je usazena. Členské státy byly povinny zpřístupnit tento internetový portál k 1. lednu 2010.

Některé členské státy však spustily internetové portály opožděně a jiné se zase při jejich provozu potýkaly s řadou technických problémů. Osoby povinné k dani v důsledku toho neměly možnost své žádosti o vrácení daně podat.

 

Kvůli těmto prodlením a v zájmu zachování práva daňových poplatníků na odpočet DPH je nezbytné lhůtu pro podávání žádostí o vrácení daně za výdaje v roce 2009, která byla stanovena na září 2010, prodloužit až do března 2011.

 

Členské státy se navíc neshodují na technickém provedení směrnice, a je proto nutné stanovit účinný mechanismus, kterým by se podrobné požadavky v této oblasti sjednotily. Proto Komise navrhuje, aby jí byla udělena pravomoc přijmout se souhlasem Stálého výboru pro správní spolupráci technická ustanovení nezbytná k tomu, aby byl tento režim v celé Evropě plně funkční.


Souvislosti

Směrnice o vrácení DPH nahradila původní systém pro žádosti o vrácení DPH založený na listinných dokladech, který byl stanoven právními předpisy z roku 1979. Původní listinný postup spočíval v tom, že pokud daňoví poplatníci chtěli, aby jim byla daň vrácena, museli zaslat originální faktury do všech členských států, kde DPH zaplatili. Nová směrnice má za cíl tento proces zjednodušit a snížit administrativní zátěž. Zavedla proto elektronický proces, v němž daňový poplatník předloží jednotnou žádost o vrácení daně v členském státě, kde je usazen.

 

Některé z národních internetových portálů byly spuštěny s velkým zpožděním (poslední z nich v polovině května) a objevilo se také mnoho stížností ze strany podniků, které poukazovaly na odlišnosti mezi členskými státy, pokud jde o některé technické detaily týkající se provozu národních internetových portálů. Komise již přijala několik iniciativ, aby se s členskými státy dohodla na zlepšeních v této oblasti, ale podle směrnice jsou za vývoj vnitrostátních internetových portálů plně odpovědny jednotlivé členské státy. Komise důrazně vyzvala členské státy, aby zprovoznily své internetové systémy co možná nejrychleji, aby se tak negativní dopad na podniky snížil na minimum.

 

Úplné znění návrhu naleznete na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 28.7.2010. Poslední aktualizace: 28.7.2010 10:41
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno