Předsednictví v čele EU přebírá Kypr


Vytištěno 1.12.2020 00:53 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=7&rok=2012&nav03=20615

Dne 1. července 2012 se předsednictví v Radě EU ujímá Kypr. V čele Unie bude stát v době nejistoty a obav ohledně pomalého tempa hospodářské obnovy a uprostřed dluhové krize států eurozóny.

 

Je třeba, aby státy Unie kromě stimulace růstu rovněž uzpůsobily svůj veřejný rozpočet pravidlům, na nichž se na úrovni EU dohodly, a dodržovaly stanovené rozpočtové limity. Kyperské předsednictví se během příštích 6 měsíců zaměří právě na prosazování těchto cílů.

 

logo kyperského předsednictvíJedním z hlavních úkolů přitom bude dosáhnout shody ohledně navrhovaného rozpočtu Komise na období 2014-20. V návrhu rozpočtu jsou mimo jiné stanoveny střednědobé priority Unie: urychlení hospodářského růstu, vytváření nových pracovních míst a zvýšení konkurenceschopnosti.

 

Kypr bude zároveň pokračovat v prohlubování koordinace hospodářských politik členských zemí a dohlížet na to, aby jejich státní rozpočty nepřekračovaly ujednané limity.

 

Další prioritou je investování do programů, jimiž se zajistí tvorba pracovních míst, zvýšení kvality pracovních příležitostí i vzdělávacích možností, především pro mladé.

Kypr se bude rovněž zasazovat o realizaci programů k propagaci aktivnějšího a zdravějšího životního stylu a k řešení otázek stárnutí evropské populace.

 

Celý článek - zde.

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 11.7.2012. Poslední aktualizace: 11.7.2012 13:40