Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise nastínila konkrétní opatření pro boj s daňovými podvody a úniky

 

Stanovení minimálních postihů trestné činnosti týkající se daní, přeshraniční daňové identifikační číslo, charta daňových poplatníků v EU a silnější společná opatření proti daňovým rájům. To je pouze několik příkladů konkrétních návrhů, jež dnes Komise předkládá s cílem zlepšit boj s daňovými podvody a úniky v EU. Komise v této záležitosti zvolila ucelený přístup. Její sdělení, které dnes bude zveřejněno, se zabývá způsoby, jak posílit stávající opatření, a stanoví nové iniciativy k odstranění podvodů a úniků v Evropě.

 

Odhaduje se, že stínová ekonomika představuje v členských státech téměř jednu pětinu HDP, celkem tedy téměř 2 biliony EUR. Vzhledem ke globalizaci ekonomiky a k technologickému pokroku je jasné, že izolovanými kroky na vnitrostátní úrovni se tento problém nevyřeší. Proto se ve sdělení k problematice přistupuje na třech úrovních, aby bylo možné s podvody a úniky bojovat na všech možných frontách.

Vnitrostátní úroveň

Jak bylo jasně řečeno v doporučeních pro jednotlivé země (viz IP/12/513), měly by se členské státy zaměřit na zlepšení své správní schopnosti vybírat daně. Komise bude jejich postup v této věci bedlivě sledovat a zároveň jim v případě potřeby poskytne technickou pomoc. Státní orgány by měly také těm, kdo chtějí předpisy dodržovat, jejich úsilí usnadnit, například díky programům dobrovolného oznamování. Dodržování předpisů by mohly podporovat i různé nástroje EU, jako je systém jednoho správního místa (viz IP/12/17) a případně webový portál o daních.

Úroveň EU

Ukázalo se, že opatření na potírání daňových úniků v EU jsou účinná. Například díky směrnici EU o zdanění příjmů z úspor si členské státy vyměňují informace o daňových poplatnících se sídlem mimo EU až do výše 20 miliard EUR. Nyní je třeba tuto spolupráci prohloubit a posílit společné nástroje. V této souvislosti je zásadní, aby se členské státy dohodly na nové přepracované směrnici o zdanění příjmů z úspor. Navíc se předkládá řada nových návrhů. Mezi ně může patřit evropské přeshraniční daňové identifikační číslo, mechanizmus rychlé reakce u podvodů s DPH a stanovení minimálních předpisů EU a postihů za podvody a vyhýbání se daňovým povinnostem.

 

Mezinárodní úroveň

Aby byl boj s daňovými úniky skutečně účinný, musí i partneři z nečlenských států uplatňovat pro řádnou správu věcí veřejných stejné normy, jako platí v EU. V této souvislosti jsou zásadní pravomoci, jež Komise požaduje, aby mohla s hlavními sousedními zeměmi vyjednávat o zdanění příjmů z úspor. Před koncem roku 2012 také Komise zavede metodu „cukru a biče" ve vztahu k daňovým rájům a opatření na postup vůči agresivního daňového plánování.

 

Celý článek - zde.

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 11.7.2012. Poslední aktualizace: 11.7.2012 14:49
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno