Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise navrhuje právní předpisy ke zlepšení ochrany spotřebitelů ve finančních službách

 

Finanční krize se stala krizí důvěry spotřebitelů. Nedostatek transparentnosti, nízké povědomí o rizicích a špatné řešení střetu zájmů znamenalo, že spotřebitelům v celé EU byly opakovaně prodávány investiční a pojistné produkty, které pro ně nebyly vhodné. To otřáslo jejich důvěrou ve finanční trhy. Stávající právní předpisy se navíc nepřizpůsobily dostatečně rychle, aby zohlednily rostoucí složitost finančních služeb.

 

Nízkou důvěru spotřebitelů mohou zvýšit pouze opatření, jimiž bude možné tyto nedostatky odstranit a položit pevné základy růstu v EU. Pro důvěru spotřebitelů a hospodářský růst ve střednědobém a dlouhodobém horizontu jsou nezbytnou podmínkou silné, dobře regulované retailové trhy, které v co největší míře berou ohledy na zájmy spotřebitelů. Proto dnes Komise předložila balíček právních předpisů, jenž zvyšuje normy a odstraňuje nedostatky ve prospěch spotřebitelů. Tento soubor předpisů konkrétně navrhuje ve prospěch spotřebitelů nové normy pro poskytování informací o investicích, náročnější normy pro poradenství a některá přísnější pravidla pro investiční fondy k zajištění jejich bezpečnosti.

 

Hlavní prvky balíčku

Balíček tvoří tři legislativní návrhy: návrh nařízení o klíčových informacích pro investory do strukturovaných retailových investičních produktů, revize směrnice o zprostředkování pojištění a návrh na posílení ochrany pro ty, kdo nakupují investiční fondy (v současné době spadající do působnosti směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)).

 

Celý článek - zde.

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR 

 

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 11.7.2012. Poslední aktualizace: 11.7.2012 15:38
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno