Dětem se zvláštními potřebami a zdravotně postiženým dospělým se stále nedostává takového vzdělání, na které mají právo


Vytištěno 1.12.2020 00:51 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=7&rok=2012&nav03=20624

 

Přestože se členské státy zavázaly podporovat inkluzívní vzdělávání, děti se zvláštními vzdělávacími potřebami a zdravotně postižení dospělí jsou stále znevýhodňováni, jak vyplývá ze zveřejněné zprávy Evropské komise.

 

Zpráva dále uvádí, že mnoho z nich je umísťováno do oddělených institucí a těm, kteří navštěvují běžná vzdělávací zařízení, se často nedostává dostatečné pomoci. Zpráva vyzývá členské státy k tomu, aby intenzivněji pracovaly na vytvoření inkluzívních vzdělávacích systémů a na odstraňování překážek, jimž čelí zranitelné skupiny, pokud jde o účast a úspěchy ve vzdělávání, odborné přípravě a zaměstnání.

 

Ilustrační fotoPřibližně 45 milionů občanů EU v produktivním věku má nějaké zdravotní postižení a 15 milionů dětí má zvláštní vzdělávací potřeby. Podle zprávy v některých případech nemají tyto osoby žádné možnosti vzdělávat se ani získat zaměstnání.

Děti se zvláštními vzdělávacími potřebami často opouštějí školu s nedostatečným či žádným vzděláním předtím, než přejdou na speciální vzdělávání, což nemusí v některých případech jejich vyhlídky na zaměstnání zlepšit, ale spíše je ještě zhorší.

Zpráva také uvádí, že u lidí se zdravotním postižením nebo se zvláštními vzdělávacími potřebami existuje mnohem vyšší pravděpodobnost, že budou nezaměstnaní nebo ekonomicky neaktivní, a i ti, kteří jsou na trhu práce poměrně úspěšní, často vydělávají na stejné pozici méně než lidé bez zdravotního postižení.

 

Celý článek, s uvedenými hlavními závěry této zprávy, si můžete přečíst - zde.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

 

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 12.7.2012. Poslední aktualizace: 12.7.2012 11:19