Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Antimonopolní opatření: Komise zkoumá závazky, které nabídl ČEZ

 

Evropská komise zahájila připomínkové řízení k závazkům dominantní české elektrárenské společnosti ČEZ v souvislosti s obavami, že tato společnost porušuje antimonopolní pravidla EU tím, že brání vstupu konkurence na český trh s elektřinou.

Důvodem je údajná rezervace přemrštěné kapacity. ČEZ nabídl, že prodá jednu ze svých uhelných elektráren v České republice, aby uvedené obavy zmírnil. Potvrdí-li přezkum (tzv. tržní test), že navržené závazky obavy z nekalé soutěže odstraňují, může Komise nabídnuté závazky učinit pro ČEZ právně závaznými.

 

Komise zkoumá, zda ČEZ zneužívá svého dominantního postavení na českém trhu s výrobou a distribucí elektřiny ve velkém a zda tak porušuje článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. Komise se obává, že ČEZ si preventivně blokuje kapacitu v elektrorozvodné síti s cílem znemožnit potenciální konkurenci vstup na trh.

 

Navržená opatření:
ČEZ po obsáhlé diskusi navrhl opatření, která mají za cíl odstranit obavy Komise. Konkrétně se jedná o prodej jedné z níže uvedených elektráren v České republice: Počerady, Chvaletice, Dětmarovice nebo Mělník III společně s Tisovou.

 

Přehled navržených opatření byl zveřejněn v Úředním věstníku EU. Kompletní znění bez důvěrných údajů je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases.

Zainteresované subjekty mohou předložit své připomínky do jednoho měsíce od data zveřejnění.

 

Souvislosti
Komise zahájila řízení v červenci 2011. Vyplyne-li z tržního testu, že navržené závazky jsou dostatečné k tomu, aby se na českém trhu výroby elektřiny a její distribuce ve velkém zvýšila konkurence, může Komise přijmout rozhodnutí podle článku 9 antimonopolního nařízení EU č. 1/2003 a učinit takové závazky právně závaznými. Uvedené rozhodnutí podle článku 9 neznamená, že byla porušena antimonopolní pravidla EU. Dotčené společnosti však právně zavazuje, aby nabídnuté závazky respektovaly. V případě nedodržení závazků danou společností jí může Komise uložit pokutu až do výše 10 % celosvětového obratu takové společnosti a nemusí přitom shledat žádné porušení antimonopolních pravidel.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

 

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 12.7.2012. Poslední aktualizace: 12.7.2012 11:33
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno