Loni bylo méně případů podezření z podvodu v souvislosti s finančními prostředky EU


Vytištěno 1.12.2020 00:59 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=7&rok=2012&nav03=20649

 

Počet podvodů s dopadem na rozpočet EU v roce 2011 poklesl o 35 %, uvádí se ve výroční zprávě Komise o ochraně finančních zájmů EU. V oblasti politiky soudržnosti bylo oproti roku 2010 zjištěno o 41 % méně případů podezření z podvodu, v zemědělství počet oznámených podvodů poklesl o 66 %.

 

Kromě přísnějších opatření a důkladnějších kontrol, které se u financování z EU uplatňují, má pokles míry výskytu podvodů i řadu technických vysvětlení.

 

K nižšímu počtu nahlášených případů podvodu oproti roku 2010 přispělo i uzavření programového období v oblasti politiky soudržnosti a stabilizovanější podávání zpráv v novém kontrolním systému pro zemědělství.

 

Podvodné jednání se týkalo prostředků EU v celkové výši 295 milionů EUR, což odpovídá 0,2 % rozpočtu. V souladu s pravidly EU musí být tyto prostředky vráceny. Komise ve své zprávě zdůrazňuje potřebu počet podvodů s dopadem na rozpočet EU dále snižovat a členským státům předkládá řadu doporučení, která by mohla napomoci tohoto cíle dosáhnout.

 

Celý článek - zde.

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 20.7.2012. Poslední aktualizace: 20.7.2012 15:49