Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

EU bude přitažlivější pro klinický výzkum. Komise navrhla vylepšit pravidla pro hodnocení léčivých přípravků

Evropský průkaz zdravotního pojištění

 

Dnešní návrh Komise podpoří klinický výzkum v Evropě tím, že zjednoduší pravidla pro provádění klinických hodnocení. Klinická hodnocení spočívají v testování léčivých přípravků na lidech a poskytují pacientům přístup k nejnovějším léčebným metodám. Klinický výzkum, do něhož se v EU ročně investuje více než 20 miliard EUR, významně přispívá k politice růstu v rámci strategie Evropa 2020. Klinická hodnocení jsou nesmírně důležitá pro rozvoj léčivých přípravků a pro zdokonalování a srovnávání použití již povolených přípravků. Údaje získané při klinických hodnoceních využívají výzkumní pracovníci ve svých publikacích a farmaceutické společnosti, když žádají o registraci.

 

Jakmile budou dnes navržená opatření přijata, urychlí se a zjednoduší se povolovací a ohlašovací postupy a zároveň zůstanou zachovány nejvyšší standardy bezpečnosti pacientů a solidnosti a spolehlivosti údajů. Díky těmto opatřením se bude rovněž lépe rozlišovat mezi jednotlivými povinnostmi v závislosti na rizikovém profilu klinického hodnocení a zlepší se transparentnost, a to i u klinických hodnocení prováděných v třetích zemích.

 

„Evropští pacienti by měli mít přístup k nejinovativnějšímu klinickému výzkumu. Klinická hodnocení jsou zásadní pro vývoj nových léčivých přípravků a pro zdokonalení stávajících léčebných metod," uvedl evropský komisař pro politiku zdraví a ochrany spotřebitele John Dalli. „Dnešní návrh proto významně usnadňuje řízení klinických hodnocení a zároveň zůstávají zachovány nejvyšší standardy bezpečnosti pacientů a robustnost a spolehlivost údajů z těchto hodnocení. Mohlo by se ušetřit 800 milionů EUR ročně na náklady spojené s regulací, čímž by se podpořil výzkum a vývoj v EU a zároveň by se přispělo k hospodářskému růstu."

 

Jakmile bude navrhované nařízení přijato, nahradí „směrnici o klinických hodnoceních" z roku 2001. Ta sice zajistila vysokou úroveň bezpečnosti pacientů, ale její rozdílné provedení a používání vedlo ke vzniku nepříznivého regulačního rámce pro klinický výzkum, což způsobilo pokles počtu klinických hodnocení provedených v letech 2007-2011 o 25 %: v roce 2007 bylo v EU požádáno o více než 5 000 klinických hodnocení, ale do roku 2011 klesl jejich počet na 3 800.

 

Tento nový právní předpis navrhovaný Komisí bude mít formu nařízení. Tím se zajistí, že pravidla pro provádění klinických hodnocení budou v celé EU totožná. Zejména bude v Evropě snazší provádět mnohonárodní klinická hodnocení. Některé konkrétní návrhy jsou:

  • Povolovací postup pro klinická hodnocení, který umožní rychlé a důkladné posouzení žádosti všemi dotčenými členskými státy a který zajistí jediné konečné posouzení.
  • Zjednodušené ohlašovací postupy, díky nimž již výzkumní pracovníci nebudou muset předkládat do značné míry totožné informace o klinickém hodnocení zvlášť různým subjektům a členským státům.
  • Větší transparentnost v tom, zda stále ještě probíhá nábor účastníků klinického hodnocení, a pokud jde o výsledky klinického hodnocení.
  • Možnost, aby Komise prováděla kontroly v členských státech a jiných zemích, aby se zajistila náležitá kontrola a náležité prosazování těchto pravidel.

Tento návrh nyní projedná Evropský parlament a Rada. Očekává se, že v platnost vstoupí v roce 2016.

 

Další informace o klinických hodnoceních:

http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/index_en.htm

MEMO/12/566

 

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 26.7.2012. Poslední aktualizace: 26.7.2012 10:55
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno