EU bude přitažlivější pro klinický výzkum. Komise navrhla vylepšit pravidla pro hodnocení léčivých přípravků


Vytištěno 1.12.2020 00:13 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=7&rok=2012&nav03=20663

Evropský průkaz zdravotního pojištění

 

Dnešní návrh Komise podpoří klinický výzkum v Evropě tím, že zjednoduší pravidla pro provádění klinických hodnocení. Klinická hodnocení spočívají v testování léčivých přípravků na lidech a poskytují pacientům přístup k nejnovějším léčebným metodám. Klinický výzkum, do něhož se v EU ročně investuje více než 20 miliard EUR, významně přispívá k politice růstu v rámci strategie Evropa 2020. Klinická hodnocení jsou nesmírně důležitá pro rozvoj léčivých přípravků a pro zdokonalování a srovnávání použití již povolených přípravků. Údaje získané při klinických hodnoceních využívají výzkumní pracovníci ve svých publikacích a farmaceutické společnosti, když žádají o registraci.

 

Jakmile budou dnes navržená opatření přijata, urychlí se a zjednoduší se povolovací a ohlašovací postupy a zároveň zůstanou zachovány nejvyšší standardy bezpečnosti pacientů a solidnosti a spolehlivosti údajů. Díky těmto opatřením se bude rovněž lépe rozlišovat mezi jednotlivými povinnostmi v závislosti na rizikovém profilu klinického hodnocení a zlepší se transparentnost, a to i u klinických hodnocení prováděných v třetích zemích.

 

„Evropští pacienti by měli mít přístup k nejinovativnějšímu klinickému výzkumu. Klinická hodnocení jsou zásadní pro vývoj nových léčivých přípravků a pro zdokonalení stávajících léčebných metod," uvedl evropský komisař pro politiku zdraví a ochrany spotřebitele John Dalli. „Dnešní návrh proto významně usnadňuje řízení klinických hodnocení a zároveň zůstávají zachovány nejvyšší standardy bezpečnosti pacientů a robustnost a spolehlivost údajů z těchto hodnocení. Mohlo by se ušetřit 800 milionů EUR ročně na náklady spojené s regulací, čímž by se podpořil výzkum a vývoj v EU a zároveň by se přispělo k hospodářskému růstu."

 

Jakmile bude navrhované nařízení přijato, nahradí „směrnici o klinických hodnoceních" z roku 2001. Ta sice zajistila vysokou úroveň bezpečnosti pacientů, ale její rozdílné provedení a používání vedlo ke vzniku nepříznivého regulačního rámce pro klinický výzkum, což způsobilo pokles počtu klinických hodnocení provedených v letech 2007-2011 o 25 %: v roce 2007 bylo v EU požádáno o více než 5 000 klinických hodnocení, ale do roku 2011 klesl jejich počet na 3 800.

 

Tento nový právní předpis navrhovaný Komisí bude mít formu nařízení. Tím se zajistí, že pravidla pro provádění klinických hodnocení budou v celé EU totožná. Zejména bude v Evropě snazší provádět mnohonárodní klinická hodnocení. Některé konkrétní návrhy jsou:

Tento návrh nyní projedná Evropský parlament a Rada. Očekává se, že v platnost vstoupí v roce 2016.

 

Další informace o klinických hodnoceních:

http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/index_en.htm

MEMO/12/566

 

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 26.7.2012. Poslední aktualizace: 26.7.2012 10:55