Reforma Fondu solidarity pro rychlejší a jednodušší poskytování podpory po katastrofách


Vytištěno 1.12.2020 00:33 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=7&rok=2013&nav03=10000181

Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn představil návrh reformy Fondu solidarity EU. Díky plánům, které Evropská komise přijala, bude fond lépe reagovat a díky jasně stanoveným kritériím pokud jde o to, kdo z něho může čerpat, bude jeho použití jednoduší.

Od svého zřízení v roce 2002 Fond solidarity reagoval na 52 katastrof napříč Evropou, včetně zemětřesení, lesních požárů, sucha, bouřek a záplav. Dvacet tři zemí obdrželo pomoc dosahující více než 3,2 miliardy EUR. Pokud Evropský parlament a členské státy EU tyto návrhy schválí, země a regiony postižené katastrofou mohou očekávat výrazně zlepšení způsobu, jakým Fond solidarity funguje.

Komisař Hahn uvedl: „Musíme lépe reagovat v situacích, kdy státy potřebují pomoc při obnově a zotavení se po katastrofách. Návrh Evropské komise je jasným vyjádřením solidarity a snahy pomoci evropským regionům nebo státům v době, kdy to nejvíce potřebují. Změny, na kterých jsme se dohodli, způsob fungování Fondu solidarity urychlí, zpřehlední a zjednoduší jeho používání. Rovněž podnítí státy k tomu, aby v první řadě zvýšily své úsilí při prevenci a zvládání katastrof. Rád bych proto Evropský parlament a členské státy nyní vyzval, aby tyto plány schválily a neztrácely čas vytvářením Fondu solidarity, který by fungoval efektivněji a účinněji."

Nový legislativní návrh zjednodušuje stávající pravidla tak, aby mohla být pomoc vyplácena rychleji, než je tomu v současnosti. V plánech je také poprvé obsažena možnost vyplácení záloh. Jasněji se v nich stanoví, komu a na co je možné pomoc poskytnout, a to zejména v případě regionálních katastrof. Reforma dále podněcuje členské státy k tomu, aby věnovaly větší pozornost strategiím prevence katastrof a zvládání rizik. Principy fondu, stejně tak jako způsob jeho financování mimo běžný rozpočet EU, se nemění.

 

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR.

 

Více informací o Fondu solidarity neleznete zde.

 

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 26.7.2013. Poslední aktualizace: 26.7.2013 11:51