Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Slovensko přebírá předsednictví v Radě EU od 1. července 2016

1. července 2016 převzalo od Nizozemska předsednictví v Radě EU Slovensko.

 

Pracovní program nizozemského předsednictví se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

 

- hospodářsky silná Evropa,

 

- moderní jednotný trh,

 

- udržitelná migrační a azylová politika,

 

- globálně angažovaná Evropa.

 

Při příležitosti oficiálního zahájení slovenského předsednictví v Radě EU se 1. července v Bratislavě sešlo s vrcholnými představiteli Slovenska kolegium komisařů v čele s předsedou J.-C. Junckerem.


Zdroj: Rada EU

Slovenské předsednictví v Radě EU by chtělo, aby se EU zaměřila na:

 

  - Dosahování konkrétních výsledků. Cílem slovenského předsednictví je dokázat občanům EU, společné evropské projekty mají praktický dosah na zlepšení kvality jejich života.

 

 - Překonávání fragmentace. Předsednictví bude usilovat o dosáhnutí takových výsledků, které přispějí k lepšímu propojení člesnkých států na jednotném trhu.

 

 - Otázky, které jsou důležité pro evropské občany, aby se obnovila důvěra v evropský projekt.

 

Videogalerie

 

1. července bylo předsednictví zahájeno v Bratislavě s celým kolegiem komisařů. Jednání se členy vlády Slovenské republiky se zaměřilo na vnější vztahy, bezpečnost, migraci a spravedlnost, energetickou politiku a klima, dopravu, přírodní zdroje, růst, konkurenceschopnost a vnitřní trh a rozpočet EU, ekonomickou a monetární unii a sociální agendu.

 

16. září 2016 pak budou v Bratislavě jednat lídři EU na neformálním summitu o budoucnosti EU.

 

Souvislosti:

 

Rotující předsednictví

 

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6měsíčního období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady, a napomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady. Členské státy vykonávající předsednictví úzce spolupracují v rámci tříčlenných skupin , které jsou označovány jako „trojice“. Trojice předsednictví vymezuje dlouhodobé cíle a připravuje společný program, ve kterém jsou stanovena témata a hlavní otázky, jimiž se bude Rada zabývat v průběhu 18měsíčního období. Na základě tohoto programu pak každá ze tří zemí připravuje vlastní podrobnější 6měsíční program.

 

V současnosti trojici tvoří nizozemské, slovenské a maltské předsednictví.

 

Úkoly předsednictví

 

Úkolem předsednictví je zajistit na úrovni Rady pokrok v práci na právních předpisech EU a současně kontinuitu programu EU a řádný průběh legislativních postupů a spolupráce mezi členskými státy. V zájmu toho musí předsednictví fungovat jako spravedlivý a nestranný prostředník.

 

Další informace:

Více o slovenském předsednictví v Radě EU sa dozvíte na jeho webové stránce: http://www.eu2016.sk/sk.

 

Internetové stránky Rady EU - Předsednictví v Radě EU

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 4.7.2016. Poslední aktualizace: 4.7.2016 15:17
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno