Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Vyhlášení nové výzvy na energetické úspory s výhodnějšími podmínkami pro žadatele

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu, která přináší výhodnější podmínky a vyšší podporu pro žadatele. Jedná se o výzvu s názvem "Energetické úspory v bytových domech II", ve které je k dispozici 3,5 miliardy korun. Více informací o výzvě zde

 

 

Zdroj: BusinessInfo.cz

 

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám). Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek. Pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí max. 5, 25 mld. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč. 


Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. července 2016 do 30. listopadu 2017. U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020. 

Ve srovnání s již vyhlášenou 16. výzvou IROP "Energetické úspory v bytových domech", u které bude příjem žádosti ukončen dne 25. července 2016 ve 14.00 hodin, je hlavní pozitivní změnou pro žadatele zvýšení podpory z 25,5 % na 30 % u projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20 % do 40 %. Projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, můžou získat podporu 40 % místo původních 32,3 %. Dalšími změnami bude přesun některých stavebních aktivit z vedlejších do hlavních způsobilých výdajů, zjednodušené prokazování stanovení cen v rozpočtu a možnost vyzvat k opravě žádosti při hodnocení některých kritérií přijatelnosti. Žadatelé, kteří podali žádost ve stávající 16. výzvě IROP, se mohou rozhodnout, zda žádost ve výzvě ponechají a dokončí projekt za původních podmínek, nebo odstoupí a předloží novou žádost do výzvy nové. Při podání nové žádosti o podporu je třeba dbát, aby veškeré činnosti a práce na projektu, které nelze označit jako přípravné, byly zahájeny až po podání žádosti o podporu. 

Projektové záměry a žádosti k této výzvě je možné konzultovat se specialisty na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení v krajských pracovištích Centra pro regionální rozvoj České republiky. Kontakty na ně jsou k dispozici zde.

 

Zdroj: Centrum pro regionální rozvoj ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 7.7.2016. Poslední aktualizace: 7.7.2016 11:22
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno