Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Evropská komise zavádí novou dohodu o ochraně dat z EU v USA

Evropská komise přijala novou dohodu označovanou jako štít EU-USA na ochranu osobních údajů Evropanů při transatlantických stycích.

 

Podle eurokomisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věry Jourové nový rámec obnoví důvěru spotřebitelů v případech, kdy jsou jejich údaje předávány přes Atlantik.

 

Zdroj: Computerworld.cz

 

 

Štít EU–USA na ochranu soukromí je založen na těchto principech:

  • Povinnosti kladené na společnosti pracující s údaji: podle nové dohody bude Ministerstvo obchodu USA pravidelně aktualizovat seznam společností účastnících se štítu a kontrolovat, zda se tyto společnosti řídí pravidly, k jejichž dodržování se zavázaly. Pokud je v praxi nebudou dodržovat, budou čelit postihu a odstranění ze seznamu. Zpřísněním podmínek pro další předávání údajů třetím stranám je zaručeno, že stejná úroveň ochrany bude platit i pro údaje, které společnost účastnící se štítu předá dále.
  • Jasná ochranná opatření a povinnosti týkající se transparentnosti při přístupu vlády USA k údajům: Spojené státy Evropské unii závazně přislíbily, že přístup veřejných orgánů k osobním údajům za účelem prosazení práva a zajištění národní bezpečnosti bude podléhat jasným omezením, ochranným opatřením a mechanismům dohledu. Kdokoli v EU tak bude poprvé moci v této oblasti využít nápravných mechanismů. Spojené státy vyloučily, že by osobní údaje předávané do USA v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí sledovaly nahodile a masově.
  • Účinná ochrana práv fyzických osob: každý občan, který se domnívá, že jeho údaje byly v rámci štítu na ochranu soukromí zneužity, může využít několik snadno dostupných a finančně přístupných mechanismů pro řešení sporů. V ideálním případě stížnost vyřeší sama společnost, která s údaji pracovala; pokud ne, bude mít stěžovatel na výběr z několika bezplatných možností alternativního řešení sporu. Fyzické osoby se také mohou obrátit na orgány pro ochranu údajů ve svém domovském státě, které ve spolupráci s americkou Federální obchodní komisí dohlédnou na to, aby stížnosti občanů EU byly prošetřeny a vyřešeny. Nepodaří-li se věc vyřešit jinak, bude poslední možností rozhodčí řízení. Možnostmi nápravy pro Evropany v oblasti národní bezpečnosti se bude zabývat ombudsman, který bude nezávislý na zpravodajských službách USA.
  • Společný roční přezkum: jeho prostřednictvím bude monitorováno fungování štítu na ochranu soukromí, včetně závazků a záruk, pokud jde o přístup k údajům za účelem prosazení práva a zajištění národní bezpečnosti. Přezkum bude provádět Evropská komise a Ministerstvo obchodu USA za účasti národních zpravodajských odborníků z USA a z evropských orgánů pro ochranu údajů..

 

A jaké budou další kroky?

Rozhodnutí komise bude oznámeno členským státům EU, a vstoupí tak automaticky v platnost. V USA musí být dohoda zveřejněna ve Federálním rejstříku, firmy sídlící ve Spojených státech budou k dohodě moci přistoupit od 1. srpna.

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 13.7.2016. Poslední aktualizace: 13.7.2016 17:50
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno