Zdravotní péče bez hranic


Vytištěno 1.12.2020 00:35 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=8&rok=2008&nav03=14046

28/08/2008

 

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Komise chce zjednodušit využívání zdravotní péče v jiné zemi EU.

 

V roce 1992 si lucemburský občan koupil brýle v nedalekém Arlonu v sousední Belgii. Jeho zdravotní pojišťovna však odmítla brýle proplatit s odůvodněním, že měl požádat o předběžný souhlas. Lucemburčan se obrátil na soud a spor se dostal až k Evropskému soudnímu dvoru, který rozhodl v jeho prospěch.

Soudní dvůr v posledních letech rozhodoval i o dalších případech, které se týkaly přeshraniční zdravotní péče. Jednalo se například o léčbu, která není dostupná v domovské zemi nebo není dostupná dostatečně rychle. Ve svých rozsudcích soud důsledně rozhodoval, že pacienti mají právo na úhradu nákladů.

 

Tyto případy ukazují, že v otázkách přeshraniční zdravotní péče stále panuje značná nejistota. Komise proto v červenci předložila návrh směrnice, která by měla práva pacientů jasně definovat.

 

Směrnice, kterou ještě musí schválit Evropský parlament a vlády členských států, obsahuje i další prvky. Jejím cílem dále je:

 

Celý článek naleznete zde.

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 29.8.2008. Poslední aktualizace: 29.8.2008 15:08