Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Změna klimatu: Unie naslouchá mladým

 

Od července do prosince 2009 probíhá v jedenácti členských státech (Bulharsku, České republice, Dánsku, Francii, Itálii, Maďarsku, Německu, Polsku, Rumunsku, Spojeném království a Švédsku) kampaň s názvem „Play to Stop - Europe for climate" pořádaná Evropskou unií.

 

Jejím účelem je povzbudit mladou generaci k tomu, aby se zapojila do boje proti změně klimatu. Díky kampani mohou mladí Evropané získat informace a vyjádřit svůj názor k problematice změny klimatu a životního prostředí.

 

 

Kampaň je realizována ve spolupráci s hudebním kanálem MTV. Mladí v jejím rámci mohou před začátkem nadcházející konference OSN o změně klimatu získat informace o daném tématu, vyjádřit se k němu a vyměnit si názory. Součástí kampaně je nejen internetový portál, tematické publikace a reklamní spoty, ale i tři koncerty umělců z různých zemí, které se budou konat ve Stockholmu, Budapešti a Kodani a které bude přenášet MTV.

 

Oficiální stránky kampaně Play to Stop - Euroep for climate:

 

http://www.play4climate.eu

 

 

V Kodani se 7.-18. prosince 2009 bude za účasti téměř 200 zemí konat patnáctá konference OSN o klimatu. Na této konferenci půjde o uzavření nové dohody, která by v roce 2012 měla nahradit Kjótský protokol. Unie na konferenci potvrdí ambiciózní cíle přijaté v roce 2008, tj. zvýšit energetickou účinnost a zavést nízkouhlíkovou ekonomiku.

Do roku 2020 má Evropské unie za cíl snížit emise skleníkových plynů o 20 %, snížit spotřebu energie o 20 % a nahradit část energie z fosilních paliv energií z obnovitelných zdrojů (ta by měla energetické potřeby pokrýt z 20 %).

 

Prostřednictvím kampaně se tedy mladí Evropané mohou k problému změny klimatu vyjádřit před konferencí, která podstatně ovlivní budoucnost lidstva.

 

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské unie v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 26.8.2009. Poslední aktualizace: 26.8.2009 11:56
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno