Estonsko přijme euro v roce 2011


Vytištěno 14.4.2021 07:14 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=8&rok=2010&nav03=17019

 

Ministři financí EU, kteří se 13. července sešli na zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci, vyjádřili s konečnou platností souhlas s tím, aby Estonsko začalo od 1. ledna 2011 používat evropskou měnu. Rada rovněž stanovila přepočítací koeficient ve výši 15,6466 estonských korun za jedno euro

Po Slovensku, které vstoupilo do eurozóny zatím jako poslední v roce 2009, se tak Estonsko stává sedmnáctým členským státem, ve kterém se bude platit eurem.

 

Pro přijetí evropské měny musí členský stát splnit několik podmínek. Především musí naplnit kritéria konvergence, která se týkají cenové stability, schodku veřejných financí a veřejného dluhu, stability směnných kurzů a dlouhodobých úrokových sazeb. Hlavy států a předsedové vlád zemí Unie již na zasedání Evropské rady 17. června s uspokojením konstatovali, že Estonko všechna tato kritéria splňuje.

 

Od 1. ledna 2011 se tak dostanou do oběhu estonské eurobankovky a euromince. Euromince mají vždy jednu stranu společnou a jednu stranu národní, která je specifická pro vydávající stát. Na základě výsledků soutěže, kterou vyhlásila estonská centrální banka, bude na národní straně estonských euromincí znázorněn geografický tvar Estonska spolu s názvem země v estonštině - „Eesti".

 

Další informace:
Tisková zpráva
On-line přenos tiskové konference Rady
Evropská centrální banka: euro
Estonské euromince (stránka Euroweb) (en) (et) (ru)

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 9.8.2010. Poslední aktualizace: 9.8.2010 10:53