Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Evropský internetový portál e-Justice nabízí občanům odpovědi na právní otázky

Ital cestující po Německu potřebuje advokáta. Francouzský podnikatel si chce něco vyhledat v maďarském katastru nemovitostí. Estonský soudce má otázky týkající se soudního systému ve Španělsku. Získání odpovědí může v současnosti zabrat týdny. Nyní ale budou odpovědi na takové otázky - a to ve 22 jazycích Evropské unie - pouhé kliknutí. EU dnes spustila evropský portál e-Justice - elektronické jednotné kontaktní místo pro přístup k právu a spravedlnosti v celé EU. Z portálu budou mít prospěch občané, podniky, právníci a soudci, kteří řeší přeshraniční právní otázky. Portál také zvýšením informovanosti o různých právních systémech přispěje k vytvoření jednotného prostoru práva. První verze portálu, která má více než 12 000 obsahových stránek, nabízí informace a odkazy na právo a právní praxi ve všech členských státech.

 

Poskytuje například informace o právní pomoci, justičním vzdělávání, videokonferencích a rovněž odkazy na právní databáze, on-line insolvenční rejstříky či katastry nemovitosti. Právní informace jsou nyní na dosah ruky pro více než 10 milionů občanů, kteří se každoročně účastní přeshraničních soudních řízení.

 

„Dnešek je pro evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva velikým dnem. Prostřednictvím tohoto portálu pokládáme základy účinnějšímu a dokonalejšímu přístupu k právu a spravedlnosti pro evropské občany," prohlásil belgický ministr spravedlnosti Stefaan De Clerck. „Projekt e-Justice je základním kamenem moderní evropské justice a portál e-Justice nás k ní dovede. K zajištění dlouhotrvajícího úspěchu je nyní klíčová intenzivní spolupráce všech zúčastněných subjektů.

 

„E-Justice představuje přístup k právu jedním kliknutím. Činíme dnes významný krok tím, že přinášíme právo a spravedlnost blíže k občanům EU a zlepšujeme naše vzájemné znalosti o právních systémech jiných členských států. Se znalostí přichází důvěra a s ní potom jistota, že vaše práva budou chráněna bez ohledu na to, kde se v Evropě zrovna nacházíte," prohlásila místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství. „Občané, podniky i právníci budou mít prospěch z opravdového jednotného kontaktního virtuálního místa pro právní informace. Portál v konečném důsledku povede k modernizaci a racionalizaci způsobu, jakým lidé získávají právní informace a poradenství. Občané získají odpovědi v mateřském jazyce a tyto odpovědi získají rychle. My všichni známe důležitost této skutečnosti, protože spravedlnost odkládaná je spravedlnost upíraná."


Komu budou informace na portálu prospěšné?

 

- Občané mohou získat odpovědi na otázky týkající se fungování 27 právních systémů členských států. Mohou získat rychlé odpovědi na své otázky, když čelí svízelným životním situacím, jako je například rozvod, úmrtí, soudní spor nebo i stěhování. Mohou si v jiné zemi vyhledat právního odborníka, dozvědět se o možnostech, jak se vyhnout nákladným soudním přím za pomoci mediace; zjistit, kde podat návrh na zahájení soudního řízení; zjistit rozhodné právo pro danou věc či zda mají nárok na právní pomoc.

- Právníci, notáři a soudci mohou získat přístup k právním databázím, kontaktovat kolegy prostřednictvím justičních sítí nebo nalézt informace o justičním vzdělávání. Rovněž najdou informace o tom, jak zajistit přeshraniční videokonference.

- Podniky najdou odkazy na insolvenční či majetkové rejstříky.

Díky vícejazyčnému prostředí portálu jsou odstraněny jazykové bariéry, které často komplikují přísun těchto informací. Obsah portálu je dostupný v 22 úředních jazycích EU. Odkazy na portálu uživatele zavedou k vnitrostátním informacím členských států.

 

Pro dosažení úspěchu je klíčová účast soudců a dalších právních specialistů - notářů, advokátů, exekutorů, soudních vykonavatelů a mediátorů. V tomto směru se pracuje na řadě projektů. Práce probíhají například na systému zjišťování evropské judikatury (ECLI) k usnadnění přístupu k judikatuře vnitrostátní a judikatuře EU v přeshraničním kontextu.

 

Komise, která spravuje portál, bude i nadále úzce spolupracovat s členskými státy na postupném obohacování jeho obsahu a na vývoji jeho nových funkcí.


Další kroky

Dnešní spuštění je prvním krokem ve vývoji vícejazyčného portálu, který může občanům, podnikům a právním specialistům v Evropě usnadnit život.

 

Na portál budou v příštích letech doplňovány nové informace, nástroje a funkce. Informační listy o právech obžalovaných a o právech obětí ve všech členských státech EU budou k dispozici počátkem roku 2011, včetně například informací o tom, jak se v různých zemích řeší dopravní přestupky. Tyto listy budou sloužit právníkům i občanům jako základní reference.

 

Budoucí verze portálu rovněž zefektivní stávající nástroje EU v oblasti justice. Občanům bude umožněno podávat on-line návrhy na zahájení řízení o drobných nárocích nebo na vydání platebního rozkazu. Podniky budou moci díky jednodušším, racionalizovanějším řízením on-line snížit své náklady, jakmile budou prostřednictvím portálu snadno dostupné insolvenční rejstříky, obchodní rejstříky a katastry nemovitostí. Soudy budou moci řešit přeshraniční žádosti on-line a komunikovat s žalobci a žalovanými daného případu, jakož i se soudy v jiných členských státech.

V současné době se pracuje na tom, aby do roku 2013 existoval nástroj, který by občanům umožňoval provádět cílenější vyhledávání právníků. Portál bude například umožňovat občanovi, aby si v Maďarsku vyhledal německy mluvícího advokáta, který se specializuje na rodinné nebo rozvodové právo.


Očekáváme, že dojde rovněž ke značnému pokroku v interoperabilitě v EU na základě elektronického podpisu e-signature, elektronické totožnosti e-identity a elektronické platby e-payment. Po úplnou realizaci řady projektů e-Justice, například projektů týkajících se evropského platebního rozkazu nebo řízení o drobných nárocích, je nutné v těchto oblastech nalézt řešení.

 

Plán provádění e-Justice přináší více informací o činnostech, jež se mají vykonat do konce roku 2013.
Souvislosti

 

Akční plán v oblasti e-Justice 2009-2013, přijatý v listopadu 2008, má za cíl zlepšit přístup k spravedlnosti a její výkon. Jako cíl si stanovil vytvoření evropského portálu e-Justice. Akční plán uznává, že informační a komunikační technologie mohou hrát klíčovou úlohu ve zdokonalování způsobu, jak fungují soudní systémy, protože mohou praktikujícím právníkům usnadnit každodenní práci a podnítit spolupráci mezi justičními orgány.

 

Komise již pracuje na odstraňování nedostatků jednotného trhu na základě strategie Evropa 2020 z 3. března 2010 (IP/10/225). Vhodné využívání technologií je jedním z nejlepších způsobů, jak snížit náklady soudního řízení a zjednodušit přeshraniční operace pomocí řízení on-line u drobných nároků a u evropského platebního rozkazu i jak propojit insolvenční a obchodní rejstříky.

 

Navštivte portál e-Justice na:https://e-justice.europa.eu


Další informace

Video e-Justice a B-roll pro audiovizuální novináře:

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm

 

Belgické předsednictví Rady Evropské unie

http://www.eutrio.be/

 

Rubrika aktualit na stránkách pro spravedlnost a vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

 

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

 

Zdroj: Evropská rada

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 16.8.2010. Poslední aktualizace: 16.8.2010 10:46
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno