Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Nový nástroj pro vytváření vlakových jízdních řádů zkrátí čekání a omezí zpoždění vlaků

Doprava v Evropě

 

Díky výzkumnému projektu, který obdržel 2,6 milionu EUR z fondů EU, bude pro Evropany cestování vlakem letos v létě zase o něco snazší. V projektu ARRIVAL byl vyvinut pokročilý počítačový program, který sestavuje jízdní řády efektivněji a vypořádá se s narušeními účinněji a v reálném čase a zároveň zachová stejnou úroveň bezpečnosti. Výsledky tohoto výzkumu již používají provozovatelé železnic po celé Evropě k efektivnějšímu využití železničních sítí, co se týče časového rozvrhu i řešení nepředvídaných výluk. Zdokonalené algoritmy bude možné využít také v jiných oblastech, například v navigačních systémech, silniční dopravě, systémech toku práce v průmyslu, elektronickém obchodě, síti určené ke sdílení souborů, počítačových gridových sítích a zdravotnictví.

 

Tento prvotřídní evropský výzkum umožňuje, aby více vlaků přepravilo více cestujících a větší množství nákladu a zboží a bezpečně užívalo stejnou infrastrukturu a zároveň se zvýšila dochvilnost, spokojenost cestujících a zisk provozovatelů. Toto řešení přináší výhody pro všechny," uvedla místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová.

 

Pro snížení počtu zpožděných vlaků je klíčové zlepšit plánování a vyhnout se řetězové reakci, kterou výluka může způsobit. Měl by navazující vlak čekat, nebo odjet včas? Za normálních okolností je pořadí, ve kterém vlaky koleje využívají, pevně určeno. Jak mají být přerozdělena nástupiště, pokud má jeden vlak zpoždění? Pro tato rozhodnutí je příznačná složitá logistika, ale krátký čas na úpravu jízdních řádů a omezení nepříjemností způsobených cestujícím.

Dříve se s těmito problémy potýkali provozovatelé železnic jen s velmi omezeným využitím počítačové techniky (obvykle se jednalo o grafické programy k vyobrazení situace). Nové metody mohou nejen stanovit optimální harmonogramy vlakových spojení, ale také určit, co by se mělo udělat, pokud dojde ke zpoždění.

Úspěch projektu ARRIVAL se zakládá na vývoji nových algoritmů, které se mohou využít k tomu, aby byla správa železniční infrastruktury organizována účinněji: od vlakových jízdní řádů, přidělování nástupišť, rozmístění personálu a nakládání po řešení narušení, jako je přesměrování vlaků či změna odjezdového času, jak k nim postupně dochází v reálném čase.


Projekt ARRIVAL se zabýval novými pojetími a metodami výzkumu algoritmů, které významně prohloubily teorii nezbytnou pro účinné řešení rozsáhlých a složitých problémů optimalizace, jaké vznikají například v železniční dopravě. Výsledky výzkumu se již s úspěchem uplatnily v Nizozemsku, Německu a Švýcarsku. Algoritmy ARRIVAL tak byly použity při vytváření nových jízdních řádů pro státní železniční systém v Nizozemsku, který denně operuje s 5 500 vlaky. Dnes patří k nejefektivnějším evropským sítím železnic. V berlínské síti metra se čekací doby mezi jednotlivými vlaky snížily díky algoritmům ARRIVAL ze 4 na 2 minuty. Švýcarské železnice zavedly optimální systém vytváření jízdních řádů, založený na algoritmech ARRIVAL, pro dodatečné spoje na vysoce rizikových trasách, které využívají jak nákladní, tak osobní vlaky.

 

Také další evropští provozovatelé se o zavedení této technologie zajímají. Při zkušebním využití na železničních stanicích v italském Palermu a Janově se zpoždění omezilo o 25 %. Nový algoritmus tak zlepšuje efektivnost provozu železnic a přináší výhody všem Evropanům, kteří vlaky využívají. Každý Evropan najezdí vlakem ročně v průměru téměř 800 km.
Souvislosti

V letech 2006 až 2009 se na projektu ARRIVAL podíleli výzkumní pracovníci z dvanácti univerzit (z Řecka, Španělska, Itálie, Německa, Švýcarska a Nizozemska) společně s francouzskou železniční společností SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français).

 

Tento výzkumný projekt vyvinul pokročilé programové algoritmy, které optimalizují železniční dopravu. 2,6 milionu EUR z celkových nákladů ve výši 3,2 milionu EUR bylo financováno z celkového výzkumného programu Komise ( Šestý rámcový program 2001-2006) na základě výzkumného programu budoucích a vznikajících technologií (FET). Tento program podporuje vysoce rizikový výzkum v informačních technologiích.

 

Podrobnější informace o projektu ARRIVAL naleznete na adrese:

http://arrival.cti.gr/index.php/Main/HomePage.

Další úspěchy výzkumu v IKT financovaného z prostředků EU budou představeny během IKT 2010, která je největší evropskou konferencí o výzkumu v IKT a bude se konat v Bruselu 27. až 29. září 2010. Bude zde představeno více než 100 příkladů nejnovějšího vývoje digitálních technologií, na které EU přispěla ze svých prostředků. Novináři se mohou zúčastnit zdarma, pokud se zaregistrují na adrese:
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm

 

Zdroj: Evropská komise

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 16.8.2010. Poslední aktualizace: 16.8.2010 10:44
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno