Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Podle nové hodnotící tabulky pro nakládání s odpady patří ČR k 12 nejhorším zemím EU

 

Nová zpráva o tom, jak členské státy nakládají se svým komunálním odpadem, odhaluje překvapující rozdíly v EU. Vyplývá z ní také to, že Česká republika patří k 12 členům EU s nejhoršími výsledky.

Zpráva hodnotí 27 států EU podle 18 kritérií za použití zeleného, oranžového a červeného označení v takových oblastech, jako je celkové množství recyklovaného odpadu, stanovení cen za odstranění odpadu a porušování právních předpisů EU. Výsledná srovnávací tabulka tvoří součást probíhajícího průzkumu, který pomůže členským státům zlepšit jejich výkonnost v nakládání s odpady.

V čele tabulky jsou Rakousko, Belgie, Dánsko, Německo, Nizozemsko a Švédsko, které mají maximálně dvě červená políčka. Na druhém konci tabulky se však situace obrací, zelená políčka jsou zde jen vzácně.

 

Další kroky
Janez Potočnik - eurokomisař pro životní prostředíKomise využívá tuto zprávu k vypracování plánů pro deset členských států s nejhoršími výsledky. Tyto plány budou letos na podzim projednány s orgány jednotlivých členských států na dvojstranných seminářích. První z nich se bude konat 19. září v Praze. Plány pomohou šířit osvědčené postupy a budou obsahovat konkrétní doporučení, jak zlepšit nakládání s odpady s využitím hospodářských, právních i správních nástrojů a strukturálních fondů EU.

 

Komise usiluje o to, aby byly strukturální fondy EU využívány s větším důrazem na cíle politiky EU týkající se nakládání s odpady. Navržený víceletý finanční rámec na období 2014-2020 zajistí, aby byly finanční prostředky EU investovány do projektů v oblasti nakládání s odpady, pouze pokud budou nejdříve splněny určité podmínky. K těmto podmínkám patří např. vypracování plánů odpadového hospodářství v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech a s hierarchií způsobů nakládání s odpady upřednostňující prevenci, opětné použití a recyklaci před spalováním s energetickým využitím, ukládáním na skládky nebo spalováním bez energetického využití jako krajní možnosti.

 

Celé znění zprávy, včetně relevantních odkazů - zde

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 13.8.2012. Poslední aktualizace: 13.8.2012 15:31
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno