Světový humanitární den připomíná zásluhy těch, kdo pomáhají druhým


Vytištěno 22.10.2020 22:28 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=8&rok=2014&nav03=10000673

19. srpen je Světovým humanitárním dnem. Tento den slouží k připomínce a ocenění těch, kteří svůj čas, úsilí, pohodlí a bezpečí věnují pomoci jiným při humanitárních krizích po celém světě.

EU se na poli humanitární pomoci snaží pomáhat více jak 40 let.

Evropská unie, započítáme-li jak příspěvky z rozpočtu EU, tak i příspěvky jednotlivých členských zemí, je největším světovým dárcem humanitární pomoci.

 

 

Den humanitárních pracovníků je příležitostí vyzdvihnout jejich úsilí, čas a odvahu při pomoci po celém světě při člověkem a přírodou způsobených katastrofách. Při své práci se bohužel nevyhnou všem rizikům. Jen za rok 2013 se stalo oběťmi různých útoků přes 450 humanitárních pracovníků. Více než třetina (155) byla zabita.

V roce 2013 pomohla Evropská komise 124 milionům lidí v tísni po celém světě, včetně obětí v Sýrii, Středoafrické republice a Jižním Súdánu.

 

Na unijní úrovni se tato politika přímo týká Úřadu pro humanitární pomoc (ECHO), který Evropská komise zřídila v roce 1992. ECHO poskytuje přímou pomoc při mimořádných událostech obětem katastrof a válek mimo EU.

 

Celé memorandum Evropské komise k unijní podpoře humanitární akce naleznete zde

 

Webové stránky Úřadu pro humanitární pomoc naleznete zde

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 20.8.2014. Poslední aktualizace: 20.8.2014 11:12