Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Červená, modrá, růžová a tyrkysová: život Evropského Parlamentu v barvách

Začíná poslední týden krátké parlamentní letní přestávky. Už od 1. září se práce Evropského parlamentu zase bude řídit čtyřmi barvami parlamentního kalendáře, z nichž každá označuje jiný druh činnosti Parlamentu, od schůzí výborů a politických skupin, až po plenární zasedání. Takže co to znamená, když je daný týden v kalendáři označen červenou, modrou, růžovou nebo tyrkysovou?

 

 

Růžová – schůze výborů

 

Každý poslanec Evropského parlamentu pracuje v jednom nebo více parlamentních výborech, které jsou zaměřeny na konkrétní oblasti evropské politiky. Jejich zaměření sahá od zahraničních věcí přes ekonomické otázky, až po občanská práva, vzdělávání a kulturu.

 

Výbory se schází během růžově označených týdnů. Poslanci z různých politických skupin tu podrobně diskutují o návrzích právních předpisů, navrhují jejich změny, posuzují návrhy Komise a Rady a vypracovávají zprávy, které jsou potom předkládány k debatě a hlasování na plenárním zasedání.

 

Modrá – schůze politických skupin

 

Během týdnů nesoucích v parlamentním kalendáři modrou barvu se poslanci schází se svými kolegy ze své politické skupiny. V politických skupinách se sdružují poslanci z různých národních politických stran se stejnými politickými názory a postoji. K vytvoření politické skupiny je potřeba nejméně 25 poslanců zvolených v alespoň čtvrtině členských zemí – v současné době tedy musí zastupovat alespoň 7 zemí. Nové volební období zahájil Evropský parlament se sedmi politickými skupinami.

 

Během schůzí politických skupin jednají poslanci o navrhovaných právních předpisech, o kterých se bude diskutovat a hlasovat na nadcházejícím plenárním zasedání. Politické skupiny posuzují zprávy parlamentních výborů a pozměňovací návrhy a vypracovávají postoj skupiny k jednotlivým návrhům.

 

Červená – plenární zasedání

 

Přípravné práce výborů a politických skupin vyvrcholí během plenárních zasedání. Ta jsou v kalendáři označena červenou barvou a odehrávají se ve Štrasburku nebo v Bruselu. Při plenárních zasedáních se sejdou všichni poslanci najednou a jednají o důležitých tématech, hlasují o zásadních rozhodnutích a přijímají, pozměňují nebo odmítají legislativní návrhy.

 

První poprázdninové plenární zasedání proběhne 15. - 18. září.

 

Tyrkysová – činnost mimo Parlament

 

Během týdne, označeného tyrkysovou barvou, se poslanci věnují činnosti mimo Evropský parlament. Buď pracují ve svých domovských zemích, kde mají možnost být v bližším kontaktu se svými voliči, nebo v rámci parlamentních delegací vyjíždí na jednání mimo Evropskou unii.

 

Zdroj: Evropský parlament

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 25.8.2014. Poslední aktualizace: 25.8.2014 16:06
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno