Zveřejnění Národní zprávy Eurobarometr 71


Vytištěno 1.12.2020 00:02 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=9&rok=2009&nav03=15367

 

Zastoupení Evropské komise v České republice zveřejnilo dne 3. září 2009 národní zprávu Eurobarometr 71.

Národní zpráva Eurobarometr nabízí přehled názorů občanů České republiky na různé aspekty fungování Evropské unie i na jejich vlastní život a srovnává je s postoji občanů dalších zemí.

Sběr dat pro průzkum Eurobarometru 71 probíhal v období od 13. června do 26. června 2009, tedy v době končícího českého předsednictví v Radě Evropské unie.

 

Názory české veřejnosti jsou v této zprávě porovnávány nejčastěji s průměrem v 27 členských zemích Evropské unie (EU 27), v některých případech ale i s průměrnou hodnotou v nových členských zemích (NČZ 12), průměrnou hodnotou „starých" členských zemí Evropské unie (EU 15) a také s míněním v jednotlivých členských, přistupujících a kandidátských zemích.

 

 

Clánek a znění národní zprávy Eurobarometr 71 naleznete zde.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 7.9.2009. Poslední aktualizace: 7.9.2009 13:03