Nový začátek pro uprchlíky


Vytištěno 1.12.2020 00:22 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=9&rok=2009&nav03=15375

 

Návrh programu na celoevropskou koordinaci přesídlování uprchlíků.

 

Migrace v Evropě - ilustrační foto

 

Miliony lidí ve světě opouštějí své domovy z důvodu války či strachu z pronásledování. Většina z nich se snaží najít azyl v sousedních rozvojových zemích. Například v Pákistánu a Sýrii žije dohromady okolo 3 milionů uprchlíků.

 

Podle agentury pro uprchlíky OSN je třeba přesídlit 747 000 uprchlíků. Avšak v roce 2008 našlo nový domov méně než 66 000 uprchlíků a pouze 4 378 z nich bylo přesídleno do EU. To je o dost méně než v jiných částech rozvinutého světa (např. v USA, Kanadě a Austrálii).

 

Tento návrh se snaží o to, aby se EU přesídlování více věnovala, a snížila tak počet uprchlíků, kteří riskují své životy ve snaze dosáhnout břehů Evropy nelegálně.

 

V současně době přesídluje uprchlíky ze zemí mimo EU pravidelně pouze 10 členských států. Obvykle tuto činnost nekonzultují ani vzájemně nekoordinují. Podle plánu by mělo dojít k vytvoření dobrovolného programu, který by posílil politickou i praktickou spolupráci.

 

Program by měl přijímání uprchlíků zemím usnadnit a finančně zefektivnit a také zvýšit humanitární a politický dopad přesidlování v jednotlivých zemích. V rámci programu by země na každého přesídleného uprchlíka dostaly 4 000 eur.

 

Také by byla ustavena expertní skupina, která by určovala skupiny uprchlíků, jež by měly dostat přednost, jako jsou například iráčtí uprchlíci v Sýrii a Jordánsku či súdánští uprchlíci v Čadu. Nový evropský podpůrný úřad pro otázky azylu by zemím pomáhal s prováděním společných činností, jako je třeba výběr a zjišťování okolností uprchlíků.

 

Návrh se týká pouze uprchlíků ze zemí mimo EU. Státy by si ponechaly právo rozhodovat o tom, které uprchlíky přijmou a kolik.

 

 

Celý článek, návrh programu a odkazy na azylovou politiku EU naleznete zde.

 

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 9.9.2009. Poslední aktualizace: 9.9.2009 13:29