Evropská komise zahájila jednání s Tureckem o jeho přistoupení k Energetickému společenství


Vytištěno 1.12.2020 00:53 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=9&rok=2009&nav03=15389

 

Turecká delegace vedená Yusufem Yazarem, zástupcem podtajemníka pro energetiku, se 9. září 2009 sešla ve Vídni s vyjednávacím týmem Evropské komise, který vede Fabrizio Barbaso, náměstek generálního ředitele pro energetiku. Oba týmy zahájily vyjednávání o přistoupení Turecka ke Smlouvě o energetickém společenství.

 

 

 

První vyjednávací schůzka se soustředila na pokrok reforem v tureckém energetickém sektoru a na související legislativní změny nutné pro provedení Smlouvy o energetickém společenství. Na schůzce byla projednána zevrubná revize všech požadavků, které musejí být splněny ve vztahu k politice tureckého energetického odvětví, a byl vzat v úvahu pokročilý stav reforem v Turecku, zejména v odvěví elektřiny.

 

Po podpisu mezivládní dohody o projektu Nabucco dne 13. července 2009 v Ankaře představuje zahájení jednání o přístupu Turecka ke Smlouvě o energetickém společenství důležitý mezník v energetické spolupráci EU a Turecka.

 

Celou zprávu naleznete zde.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 14.9.2009. Poslední aktualizace: 14.9.2009 12:55