Komise navrhla, aby orgány činné v trestním řízení měly přístup k otiskům prstů žadatelů o mezinárodní ochranu


Vytištěno 1.12.2020 00:51 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=9&rok=2009&nav03=15390

 

Komise přijala balíček opatření, na jejichž základě by orgány činné v trestním řízení měly přístup k databázi otisků prstů Eurodac, a to pro účely boje proti terorismu a závažným trestním činům, jako jsou obchodování s lidmi a drogami.

 

 

Opatření také zohledňují návrhy Evropského parlamentu a Rady, které jsou zaměřeny na zefektivnění databáze Eurodac.

 

„Problémy ohledně mezinárodní spolupráce orgánů v trestním řízení se nelze efektivně zabývat na národní úrovni nebo na základě dvoustranných ujednání mezi členskými státy. Takovou spolupráci mohou zajistit pouze koordinované kroky na úrovni EU. To, že evropské orgány činné v trestním řízení nemají přístup k databázi Eurodac pro účely boje proti terorismu, je nedostatek, s nímž se Komise vypořádává dnešním návrhem. Toto zlepšení v boji proti terorismu a kriminalitě bude provázeno ochranou základních práv, včetně ochrany osobních údajů," uvedl místopředseda Komise Jacques Barrot, odpovědný za spravedlnost, svobodu a bezpečnost.

 

Opatření navržená Komisí upravují postup, jímž získávají orgány činné v trestním řízení přístup k databázi Eurodac, a podmínky, za nichž mohou o něj žádat. Opatření zároveň poskytují řadu záruk pro ochranu osobních údajů a pro právo na azyl.

 

Třebaže orgány činné v trestním řízení mnoha členských států mají přístup ke svým národním databázím, které obsahují údaje žadatelů o mezinárodní ochranu, je pro ně velmi obtížné vyměňovat si tyto informace navzájem. Na úrovni EU existuje několik nástrojů, které mezi členskými státy usnadňují výměnu informací o otiscích prstů, avšak nový návrh zabrání zdvojování žádostí o spolupráci tím, že přímo na úrovni EU bude určen členský stát, který má příslušné otisky prstů. Pak mohou žádající členský stát a členský stát, která má v držení příslušné údaje, otisky srovnat.

 

Databáze Eurodac obsahuje otisky prstů žadatelů o mezinárodní ochranu a občanů třetích států, kteří nezákonně přicestovali do některého ze členských států. Byla vytvořena a dodnes je využívána pro účely azylové politiky EU.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 14.9.2009. Poslední aktualizace: 14.9.2009 13:19