Zrodila se síť evropského magisterského studijního programu v oboru překladatelství


Vytištěno 1.12.2020 01:03 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=9&rok=2009&nav03=15417

 

Evropa má ode dneška svou vlastní síť magisterského studijního programu v oboru překladatelství (European Master's in Translation, EMT). Evropská komise zveřejnila seznam vysokých škol, které se staly členy sítě.

 

Odborná komise tvořená 13 experty na překlad a jazykovědu z akademické sféry vybrala pro počáteční čtyřleté období 34 studijních programů z 15 členských států. Není mezi nimi ani jeden program z České republiky.

 

Úspěšné programy budou moci používat označení „člen sítě EMT". Cílem je zajistit, aby se studentům překladatelství dostalo vysoce kvalitního vzdělání, aby se zvýšila úroveň výuky a aby mělo evropské jazykové odvětví a evropské instituce v budoucnu k dispozici překladatele špičkové úrovně. Při rozšíření EU v roce 2004 a 2007 se totiž ukázalo, že pro evropské instituce je v případě některých jazyků obtížné získat dostatečný počet kvalifikovaných překladatelů.

 

Dnešní zřízení sítě EMT je vyvrcholením pětileté přípravy EMT, v níž hrálo hlavní roli Generální ředitelství Evropské komise pro překlady.

 

Celý článek zde.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 16.9.2009. Poslední aktualizace: 16.9.2009 13:26