Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie k případům porušení lidských práv v Sýrii

 

EU důrazně odsuzuje tresty tříletého odnětí svobody udělené syrským právníkům Haithamu al-Malehovi a Muhannadu al-Hassanimu na základě obvinění, která zjevně porušují jejich základní práva a svobody.

 

EU dále vyjadřuje hlubokou lítost nad tím, že dne 17. června byl opět zatčen syrský spisovatel Ali al-Abduláh, a to pouhý den po propuštění z vězení, kde si odbyl předchozí trest.

 

EU je zvláště vážně znepokojena situací Haithama al-Maleha vzhledem k jeho podlomenému zdraví a pokročilému věku.

 

EU vyzývá k okamžitému propuštění Haithama al-Maleha, Muhannada al-Hassaniho a Aliho al-Abduláha.

 

EU vyzývá syrskou vládu, aby v souladu s ústavou své země a mezinárodními závazky přehodnotila všechny případy vězňů svědomí a aby všechny tyto vězně okamžitě propustila.

 

EU zastává názor, že tyto rozsudky podrývají právo na svobodu projevu a sdružování, a vyzývá Sýrii, aby dodržovala mezinárodní závazky, jež o svobodné vůli přijala, zejména podle Všeobecné deklarace lidských práv a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který zaručuje svobodu přesvědčení a projevu a právo na spravedlivý proces.

 

EU také podotýká, že podle „Deklarace OSN o právu a povinnosti jednotlivců, skupin a společenských orgánů prosazovat a chránit všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody" má Sýrie prvořadou odpovědnost a povinnost chránit a podporovat práci ochránců lidských práv.

 

EU připomíná svůj závazek chránit a podporovat ochránce lidských práv, a to v souladu s obecnými zásadami EU týkajícími se ochránců lidských práv, které v červnu roku 2004 přijala Evropská rada.

 

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Chorvatsko*, Bývalá jugoslávská republika Makedonie* a Island+, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika.

 

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

 

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.

 

Zdroj: Evropská rada

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 1.9.2010. Poslední aktualizace: 1.9.2010 12:23
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno