Úsilí zaměřené na rovnost žen a mužů zdaleka nekončí - Unie přijímá nová opatření


Vytištěno 30.6.2022 16:17 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=9&rok=2010&nav03=17245

 

Nový plán se zaměřuje na odstranění rozdílů v platovém ohodnocení a na podporu obsazování žen do vedoucích pozic. Prioritou zůstává i boj proti domácímu násilí.

 

Přes veškerý pokrok, který byl v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů v posledních letech dosažen, vydělávají ženy v EU stále v průměru o 18 % méně než muži. Jsou také méně obsazovány do vysokých funkcí v rozhodovacím procesu a daleko častěji se stávají obětmi domácího násilí.

 

Rovnost žen a mužů je přitom nejen jedním ze základních práv, ale má také zásadní význam pro konkurenceschopnost a růst Unie. Zvýšení zaměstnanosti žen umožní Unii splnit cíl stanovený na rok 2020, jímž je 75% celková zaměstnanost.

 

"K tomu, abychom mohli v Evropě znovu nastartovat růst, musíme lépe využít ženský potenciál, kromě jiného obsazováním žen do řídících pozic," uvedla komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová.

 

Nová strategie na období příštích pěti let navrhuje minimální kvóty a další opatření, díky nimž by se měl zvýšit počet žen obsazovaných do vyšších manažerských pozic. Kromě toho si klade za cíl zvýšit celkový podíl žen v podnikatelské sféře a žen samostatně výdělečně činných a dále založit tradici "Evropského dne rovnosti odměňování". Každý rok by umožnil zaměstnavatelům, zástupcům odborových organizací a dalším zainteresovaných subjektům zapojit se do dialogu o genderové rovnosti a zhodnotit pokrok.

 

Evropská unie též hodlá dále pokračovat v boji proti domácímu násilí. Při této snaze se jí dostává obrovské veřejné podpory (viz výsledky Eurobarometru).

Strategie však nezapomíná ani na na ty oblasti, ve kterých jsou v současnosti znevýhodněni muži: otcům chce usnadnit využívání rodičovského volna a u chlapců snížit podíl těch, kteří nedokončí školní docházku.

 

Další informace:

Přehledné shrnutí Sdělení o strategii pro rovnost žen a mužů msw8 - 37 KB [37 KB]

Charta žen

Další informace o rovnosti žen a mužů v EU

Strategie Evropa 2020

 

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 23.9.2010. Poslední aktualizace: 23.9.2010 10:50