Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Evropská komise přijala vnější strategii EU pro jmennou evidenci cestujících (PNR)

 

Evropská komise přijala balíček návrhů ohledně výměny údajů jmenné evidence cestujících (PNR) se třetími zeměmi. Balíček zahrnuje vnější strategii EU o PNR a doporučení týkající se směrnic pro jednání o nových dohodách o PNR se Spojenými státy, Austrálií a Kanadou.

 

„V této strategii stanovujeme obecné zásady, na kterých by měla být založena každá dohoda o PNR se třetí zemí. Údaje PNR se osvědčily jako důležitý nástroj v boji proti závažné nadnárodní trestné činnosti a terorismu, ale zároveň vyvolávají otázky, pokud jde o ochranu osobních údajů," uvedla komisařka EU pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Stále více třetích zemí používá údaje jmenné evidence cestujících (PNR) v boji proti terorismu a závažné nadnárodní trestné činnosti. Donucovací orgány mohou využít údaje, které cestující poskytne při rezervaci svého letu, ve vyšetřování dřívějších trestných činů, prevenci další trestné činnosti a v analýze rizik.

 

V současné době probíhá výměna údajů PNR v rámci různých systémů, cožby však s ohledem na stále častější využívání údajů PNR coby bezpečnostního nástroje mohlo mít nepříznivý vliv na právní jistotu a ochranu osobních údajů cestujících.

 

Dnes předložené sdělení stanovuje obecné zásady, které by měly být zakotveny v každé dohodě o PNR se třetí zemí:

1. Ochrana osobních údajů, jejímž cílem je chránit práva cestujících:

-      Údaje PNR by měly být využívány výhradně pro boj proti terorismu a závažné nadnárodní trestné činnosti.

-      Kategorie vyměňovaných údajů PNR by měly být omezeny na nezbytně nutné pro daný účel a měly by být jasně uvedeny v dohodě.

-      Cestující by měli být jasně informováni o výměně s nimi souvisejících údajů PNR. Také by měli mít právo vidět své údaje PNR a právo na účinnou správní nebo soudní nápravu. To vše pomáhá zaručit plné respektování soukromí a nápravu jakéhokoliv jeho narušení.

-      Rozhodnutí s nepříznivým dopadem na cestující nesmí být nikdy založena na automatizovaném zpracování údajů PNR. Pokud má být cestujícímu odepřen nástup na palubu, musí být do tohoto rozhodnutí zapojen nějaký člověk. To by mělo zabránit „profilování".

-      Třetí země musí zajistit vysokou úroveň zabezpečení údajů a účinný a nezávislý dohled nad orgány, které s údaji PNR nakládají.

-      Údaje PNR nemohou být uchovávány déle, než je nutné pro boj proti terorismu a závažné nadnárodní trestné činnosti, a třetí země by měly vymezit, kdo bude mít postupně po dobu jejich uchovávání k údajům přístup.

-      Údaje PNR mohou být třetí zemí poskytnuty jiným zemím (další předávání), pouze pokud dané země dodržují normy stanovené v dohodě o PNR mezi EU a třetí zemí, a pouze v určitých jednotlivých případech.


2. Postupy předávání údajů PNR, jejichž cílem je poskytnout leteckým dopravcům právní jistotu a udržet náklady na přijatelné úrovni: údaje PNR by měly být předávány prostřednictvím systému „PUSH" a množství jednotlivých předání údajů před každým letem by mělo být omezené a přiměřené.

 

3. Normy pro monitorování správného uplatňování dohody o PNR, týkající se např. přezkumu, kontroly a účinného řešení sporů.

 

4. Vzájemnost je další věcí, kterou je třeba zaručit. Informace o terorismu a závažné nadnárodní trestné činnosti, které třetí země získají analýzou údajů PNR, by měly být sdíleny s Europolem, Eurojustem a členskými státy EU.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 23.9.2010. Poslední aktualizace: 23.9.2010 11:04
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno