Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Diskuse o budoucnosti Evropy: Komise dává v on-line konzultaci slovo občanům

V situaci, kdy Evropa čelí velkým výzvám, zejména v důsledku finanční krize a krize veřejného dluhu, se politické diskuse ve stále větší míře stávají diskusí o blízké i dlouhodobé budoucnosti Evropy. Během posledního zasedání Evropské rady, které se konalo v červnu, diskutovali vedoucí činitelé o potřebě posunout hospodářskou a měnovou unii (HMU) do „další fáze". Jakákoli další integrace v hospodářské a fiskální oblasti však musí být z pohledu evropských občanů legitimní.Zpráva čtyř předsedů  (tedy předsedy Evropské rady, předsedy Evropské komise, předsedy Euroskupiny a prezidenta Evropské centrální banky), zveřejněná 26. června, proto zdůrazňuje: „Užší integrace hospodářské a měnové unie bude obecně vyžadovat silnější demokratický základ a širokou podporu občanů. Z tohoto důvodu je zásadní, aby již vlastní proces směřující k uskutečnění této vize byl založen na široké konzultaci a účasti občanů. Integrace a legitimita se musí vyvíjet souběžně." Na základě návrhu Komise bude rok 2013 Evropským rokem občanů (IP/11/959). Evropská komise chce využít této příležitosti k tomu, aby do utváření budoucí Unie zapojila občany a aby naslouchala jejich představám o budoucnosti Evropy.

 

Pokračující krize podnítila velmi potřebnou veřejnou debatu o směřování Evropy. Aby byla hospodářská a měnová unie skutečně nezvratná a byla obnovena důvěra, je důležité předložit občanům i podnikům perspektivu, jak bude Evropa vypadat v roce 2020. Jsem ráda, že se v této souvislosti staly znovu předmětem diskuse návrhy na politickou unii, evropskou federaci nebo dokonce na Spojené státy evropské," uvedla místopředsedkyně Komise a evropská komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová. „Veřejná konzultace Komise dokládá velký zájem o takovou diskusi.Zejména je potěšující, že většina odpovědí přichází od mladých Evropanů.Jsem pevně přesvědčena, že na překonání krize potřebujeme více, a nikoliv méně Evropy. A k tomu potřebujeme zapojení našich občanů. Idea Evropy se koneckonců týká jejich práv, jejich obav a jejich budoucnosti. Právě občané by nás tedy měli vést k silnější a integrovanější Evropě."

V konzultaci Komise s názvem „Vaše práva, Vaše budoucnost" jsou veřejnosti rovněž předloženy otázky o praktických překážkách, kterým musí čelit v běžném životě při uplatňování práv občanů EU nebo základních práv zakotvených v právních předpisech EU. Komise se chce dozvědět o všech obtížích, s nimiž se Evropané setkávají při cestování po Evropě, při stěhování do zahraničí, při hlasování či kandidatuře ve volbách nebo při nakupování na internetu. Získané odpovědi budou přímo použity v politickém programu Komise pro nadcházející období a budou základem pro zprávu o občanství EU za rok 2013, která bude předložena 9. května 2013, tedy na příští Den Evropy.

Pouhé tři měsíce po zahájení se on-line konzultace zúčastnilo a on-line dotazník vyplnilo více než 5 000 osob. Jsou mezi nimi občané ze všech členských států (11,3 % respondentů je z Francie, 10,5 % z Itálie, 9 % ze Španělska, 8,9 % z Německa a 6,1 % z Británie. Údaje z dalších zemí naleznete v příloze).

 

Krátký dotazník lze snadno vyplnit online a trvá to pouze deset minut. Konzultace je potrvá do 9. září:http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

 

Souvislosti

Díky občanství EU, které občanství daného členského státu nenahrazuje, nýbrž jej doplňuje, mají všichni státní příslušníci 27 členských států EU další práva jakožto občané EU. Patří sem právo volit a být volen v místních a evropských volbách v členském státě, ve kterém žijí, jejich právo na konzulární ochranu v zahraničí za stejných podmínek, jako mají občané státu poskytujícího ochranu, právo předložit petici Evropskému parlamentu, podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv nebo zúčastnit se evropských občanských iniciativ. Kromě toho kdokoli v Evropě se může opírat o základní práva stanovená v Listině základních práv EU, ať už právní předpisy EU uplatňují orgány EU nebo jsou prováděny vnitrostátními orgány.

 

Zpráva o občanství EU za rok 2010 (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525) navrhuje 25 konkrétních opatření k odstranění přetrvávajících překážek pro výkon práva evropských občanů na volný pohyb v EU. Jedním z nich je posílit informovanost občanů EU o tomto jejich statutu občanství, jejich právech a o tom, co tato práva znamenají v jejich každodenním životě. Komise proto navrhla vyhlásit rok 2013 Evropským rokem občanů a organizovat během celého roku cílené akce s tematikou občanství EU a politik EU s tímto občanstvím souvisejících.

 

Během Evropského roku občanů 2013 zveřejní Komise druhou zprávu o občanství EU, v níž předloží další konkrétně zaměřené iniciativy k odstranění zbývajících překážek, které občanům brání v plném uplatňování práv spojených s občanstvím EU.

Další informace

Internetové stránky místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/reding

Svou vizi o budoucnosti Evropy prezentuje místopředsedkyně Redingová na stránkách:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Přečtěte si o vizi místopředsedkyně Redingové, pokud jde o budoucí vývoj Listiny základních práv EU:

Projev v Tallinnu:

SPEECH/12/403

 

Veřejná konzultace:

http://ec.europa.eu/yourvoice

Občanství EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Informační centrum Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 10.9.2012. Poslední aktualizace: 10.9.2012 14:47
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno