Projev předsedy Komise o stavu Unie


Vytištěno 1.12.2020 00:55 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=9&rok=2012&nav03=20760

 

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso přednesl 12. září před Evropským parlamentem ve Štrasburku v pořadí třetí výroční projev o stavu Unie.

 

Vyslovil se v něm mimo jiné pro větší jednotu Evropy nutnou k překonání krize a k nastoupení cesty k vytvoření federace národních států: „Vyzývám dnes k vytvoření federace národních států. Nikoliv superstátu, ale demokratické federace národních států, která by dokázala řešit naše společné problémy prostřednictvím sdílené suverenity, takovým způsobem, aby jednotlivé země a občané měli lepší kontrolu nad svým osudem."

 

Celé znění projevu naleznete zde.

Videozáznam projevu lze přehrát zde.

Více na internetových stránkách Předsedy Evropské komise.

Ptejte se Předsedy! 

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 13.9.2012. Poslední aktualizace: 13.9.2012 16:16