Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Kontaminovaný alkohol v České republice: Komise vítá přijatá bezpečnostní opatření

Ilustrační foto

V důsledku otrav po požití alkoholu kontaminovaného metanolem, které mají 23 obětí, rozšířily příslušné orgány České republiky zákaz prodeje s okamžitým účinkem také na veškerý vývoz.

 

John Dalli, člen Evropské komise odpovědný za oblast zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Vítám opatření, která po několikadenních intenzivních diskusích přijaly české orgány. Ochrana občanů EU je má priorita a musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom poskytli co nejlepší záruky bezpečnosti výrobků na trhu. Vyjadřujeme soustrast rodinám obětí a doufáme v rychlé ukončení této krize."

 

Vyšetřování bylo zahájeno ve chvíli, kdy orgány České republiky notifikovaly Evropskou komisi a členské státy EU prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) o zjištění životu nebezpečných koncentrací metylalkoholu v alkoholických nápojích. Nápoje byly označeny padělanými etiketami, z čehož lze usuzovat na nezákonnou manipulaci v určité fázi distribučního řetězce.

 

Evropská komise situace podrobně sledovala od notifikace v systému RASFF a byla v nepřetržitém kontaktu s příslušnými orgány v České republice a okolních státech, zejména v Polsku a Slovenské republice. Vyšetřování za účasti všech příslušných orgánů (dohledových orgánů v oblasti potravin, policie, celních orgánů) probíhá. Členské státy EU byly o situaci informovány prostřednictvím systému RASFF a také v rámci jednání Výboru pro potraviny a bezpečnost a Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCOFAH).

 

Podle nejnovějších údajů hlášených Evropské komisi českými orgány zemřelo v důsledku otrav 23 osob a 35 osob bylo hospitalizováno.

 

Česká republika na krizi rychle reagovala zavedením vnitrostátního zákazu prodeje alkoholu s podílem 20 a více procent etanolu. Kontaminované alkoholické nápoje byly staženy z trhu, malé obchody prodávající tyto nápoje byly uzavřeny a bylo vydáno veřejné varování. Toxikologická střediska a nemocnice poskytují pomoc občanům. Nepřetržitý dialog mezi Evropskou komisí a Českou republikou vedl k tomuto novému opatření, které bylo dnes ráno projednáno na zasedání expertního výboru SCOFAH.

Znění zprávy v angličtině: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEX/12/0921&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

Kontakty:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 27.9.2012. Poslední aktualizace: 27.9.2012 11:21
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno