Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

EU na summitu skupiny G20: Úsilí o obnovu globální důvěry

Summit G20 v Rusku

K hlavním výsledkům nadcházejícího summitu G20 konaném ve dnech 5.–6. září v Petrohradě by mělo patřit zvýšení důvěry v globální ekonomiku, jasný posun vpřed na cestě k udržitelnému a inkluzivnímu světovému růstu, odmítnutí protekcionismu a tvrdší postup proti daňovým podvodům na celém světě. S touto výzvou se na své protějšky ze skupiny G20 obrací předseda Evropské komise José Manuel Barroso a předseda Evropské rady Herman Van Rompuy, kteří budou na summitu zastupovat Evropskou unii.

 

Předseda Barroso před odjezdem do Petrohradu prohlásil: „Jedna věc je při pohledu na globální ekonomiku jasná: všichni lídři ve skupině G20 musí usilovněji pracovat na hospodářském oživení, přijímat opatření na podporu růstu a vzniku pracovních míst a zasazovat se o otevřený obchod a spravedlivější nastavení daní. Se současným stavem se nelze smířit. Při obnovování globální důvěry v ekonomiku je před členy G20 ještě hodně práce. Nenechám nikoho na pochybách, že EU dostála svým závazkům z Los Cabos a že budeme pokračovat ve svém uceleném souboru politik, který se začíná osvědčovat.“

„Evropská unie přijíždí na tento summit v mnohem lepší hospodářské kondici, než tomu bylo loni v Los Cabos,“ upozornilpředseda Van Rompuy. „Naše strategie boje s krizí již přináší ovoce. Ve svém úsilí však nijak nepolevujeme, neboť rizika a problémy přetrvávají. V hospodářské krizi se opět jasně ukázalo, jak je důležité, aby se všichni spravedlivě podíleli na placení daní. V Petrohradě se bude Evropská unie snažit zintenzivnit boj proti daňovým únikům a zajistit co nejširší podporu pro automatické sdílení daňových informací.“

 

Vedoucí představitelé skupiny G20 budou diskutovat o světové ekonomice a nutných investicích do hospodářského růstu a tvorby pracovních míst. Evropská unie se aktivně zasazovala, aby byly otázky světového růstu a zaměstnanosti zařazeny na programu jednání G20 jako hlavní bod. Politici by měli přijmout ambiciózní „petrohradský akční plán“, který bude obsahovat cílený soubor opatření na posílení vyváženého a udržitelného růstu. Všichni členové G20 by pak měli svým dílem k tomuto plánu přispět. Příspěvek EU vychází z ucelené politické strategie Unie spočívající v diferencované a prorůstové fiskální konsolidaci a důsledných opatření na podporu růstu a investic. Patří sem Pakt pro růst a zaměstnanost, Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, urychlené vytvoření bankovní unie, posílení akceschopnosti Evropské investiční banky a mnoho dalších opatření. Lepší podnikatelská nálada i větší aktivita podniků spolu s posledními údaji o HDP naznačují, že Evropa v druhé polovině roku 2013 pomalu, ale jistě spěje k postupnému a mírnému oživení, jež by se mělo definitivně potvrdit v roce 2014 i v zemích, na které krize dolehla nejvíce.

 

Ve věci reformy finanční regulace EU zopakuje, že ji nadále považuje za základní pilíř G20 a že Evropa ve všech ohledech plní své úkoly. Vyzve partnery z G20, aby se zavázali k včasnému a účinnému provedení všech opatření, jež ve finanční regulaci zacelí zbývající mezery. V oblasti stínového bankovnictví a fondů peněžního trhu Evropská komise představila v předvečer summitu svou ambiciózní koncepci (viz tisková zpráva ze 4. září: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_cs.htm).

 

Vedoucí představitelé G20 by se měli posunout dál i v otázce, jak globálně nastavit boj proti daňovým únikům a subjektům vyhýbajícím se daňovým povinnostem. Unie, jež disponuje bohatými zkušenostmi a rozsáhlým odborným zázemím (např. při vytváření systému automatické výměny informací v celé EU nebo v oblasti boje proti agresivnímu daňovému plánování), bude prosazovat, aby se automatická výměna informací stala celosvětovou normou. Zejména pak podpoří všechny snahy, jež přispějí k jejímu rychlému zavedení. EU bude rovněž pevně podporovat akční plán OECD pro globální boj proti podnikům, které se vyhýbají daňovým povinnostem.

 

Na summitu budou projednávány i obchodní záležitosti. Pro EU je důležité, aby se skupina G20 jasně postavila proti protekcionismu a vyzvala jednak k účinnějšímu plnění torontského závazku z roku 2010 o nenavyšování obchodních omezení, jednak k prodloužení platnosti tohoto závazku i po roce 2014. Několik dní před zahájením summitu Evropská komise poukázala na další, třebaže pozvolný nárůst ochranářských opatření u členů G20 a na neochotu zrušit obchodní omezení (více informací o zprávě Komise o opatřeních omezujících obchod z 2. září). Otevřený, spravedlivý a volný obchod je přitom základním předpokladem k tomu, aby křehké hospodářské oživení nabralo na síle a bylo udržitelné. Skupina G20 by také měla vyslat jasný politický signál vyjednavačům připravujícím prosincové ministerské zasedání WTO na Bali, kde by se mělo dospět k dohodě, jejímž ústředním prvkem bude právě usnadnění obchodu. Pokud jde o regionální obchodní dohody, EU podporuje zvyšování jejich transparentnosti v kontextu WTO a bude trvat na tom, že obchodní dohody mezi EU a partnerskými zeměmi nebrání vícestranné obchodní agendě, nýbrž ji naopak rozvíjejí.

 

Vedoucí představitelé G20 se budou v neposlední řadě věnovat také otázkám zaměstnanosti, rozvoje, potírání korupce, energetiky a klimatu.

 

Předsedové Barroso a Van Rompuy představili dne 23. července 2013 svá stanoviska k hlavním otázkám summitu G20 ve společném dopise hlavám států a vlád EU, který je k dispozici na adrese: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm.

 

Souvislosti

První summit hlav států a vlád skupiny G20 se konal ve Washingtonu v listopadu 2008. Byl výsledkem společné iniciativy EU a USA, jejímž cílem bylo efektivně čelit globální finanční krizi. Od té doby se skupina G20 stala hlavním fórem pro mezinárodní hospodářskou spolupráci. Vedoucí představitelé G20 se setkávají jednou či dvakrát ročně. Hostitelskou zemí summitu v roce 2014 bude Austrálie.

 

Členy skupiny G20 jsou Evropská unie a těchto 19 zemí: Argentina, Austrálie, Brazílie, Čína, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Jižní Afrika, Jižní Korea, Kanada, Mexiko, Německo, Rusko, Saúdská Arábie, Spojené království, Turecko a USA. Evropskou unii na summitu G20 zastupují předseda Evropské komise José Manuel Barroso a předseda Evropské rady Herman Van Rompuy.

 

Tradičně se summitů mohou zúčastnit i jiné země jako hosté. Ruské předsednictví pozvalo jako oficiální hosty Španělsko (stálý host), Etiopii (předsednická země Africké unie v roce 2013), Senegal (předsednická země Nového partnerství pro rozvoj Afriky v roce 2013), Kazachstán (člen celní unie Euroasijského hospodářského společenství a Společenství nezávislých států), Brunej (předsednická země ASEAN v roce 2013) a Singapur (předsednická země MMF, Mezinárodního měnového a finančního výboru a skupiny pro globální správu).

 

Pozvání obdržely rovněž tyto mezinárodní organizace: Rada pro finanční stabilitu, Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní měnový fond, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Organizace spojených národů, Světová banka a Světová obchodní organizace.

Tak jako v minulosti se v rámci summitu pořádají i doprovodné akce určené partnerům z obchodního sektoru, odborům, občanské společnosti a mládeži.

 

Další informace

Publikace Did you know?Facts and figures about the European Union and the G20 (A tohle víte? Fakta a čísla o Evropské unii a skupině G20):  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/stpetersburg/

 

Společný dopis předsedů Barrosa a Van Rompuye k summitu G20: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

 

Internetové stránky předsedy Barrosa ke skupině G20: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

 

Internetové stránky Evropské komise o problematice daňových podvodů a daňových úniků, s novým videoklipem:http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

 

Internetové stránky předsedy Van Rompuye k summitu G20: http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=cs

 

Oficiální internetové stránky ruské vlády ke skupině G20: http://www.g20.org/

 

Twitter předsedů Barrosa a Van Rompuye: @BarrosoEU, @euHvR

 

Kontaktní osoby:

Koen Doens  (+32 22981566)

Pia Ahrenkilde Hansen  (+32 22953070)

Jens Mester  (+32 22963973)

Dirk Volckaerts  (+32 22993944)

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 11.9.2013. Poslední aktualizace: 11.9.2013 10:53
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno