Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Poslanec Marc Tarabella o veřejných zakázkách: Chceme zajistit lepší využití veřejných peněz

 

Veřejné zakázky v EU představují 19 % jejího ročního HDP. O novém souboru pravidel pro jejich zadávání ve čtvrtek 5. září hlasuje parlamentní Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. O změnách, které by měly zajistit efektivnější a transparentnější využívání veřejných peněz při nákupu např. stavebních prací, zboží nebo služeb, jsme mluvili s belgickým sociálním demokratem Markem Tarabellou, který má návrh v Evropském parlamentu na starosti.

 

Jaké problémy tento soubor pravidel řeší?

 

Velkým krokem vpřed je, že nová pravidla jasně říkají, že hlavním kritériem pro udělení zakázky už není nejnižší cena, ale ekonomicky nejvýhodnější nabídka. To je důležité, protože to pomáhá vypořádat se s nabídkami, které jsou nízké jen kvůli tomu, že opravdu ubírají na kvalitě, ale i s nepřirozeně nízkými nabídkami.

 

Je tu i důležitá kapitola o subdodávkách, protože veřejné peníze se až příliš často ztrácí právě v subdodavatelských řetězcích. Je pak povinností členských zemí, aby udělaly další krok a požadovaly stejnou transparentnost a stejnou úroveň informací ve zbývající části řetězce.

 

Pravidla zahrnují dodržování evropských směrnic, národních zákonů a kolektivních pracovních smluv při zadávání veřejných zakázek, jako kritérium pro udělení zakázky, ale i pro vyloučení z výběrového procesu. Firma, která tohle nedodržuje, by měla být z výběrového řízení vyloučena.

 

Kdo bude mít z nových pravidel prospěch? Budou teď mít malé a střední podniky k veřejným zakázkám lepší přístup?

 

Nová pravidla přinesou zjednodušení. Malé podniky už nebudou mít povinnost dodat spoustu dokumentů už před zahájením výběrového řízení, ale budou mít možnost získat informace a podat nabídku elektronicky. To je zjevně pro malé podniky, které se příliš málo podílejí na veřejném trhu, něco atraktivního. Chtěli jsme, aby se více zapojily, protože je to dobré pro ekonomiku. Snížení administrativní zátěže je dobrý krok.

 

Nová pravidla také zdůrazňují význam inovací. Získaly veřejné orgány možnost inovace více podporovat?

 

Nemůžeme říkat, že chceme efektivnější výdaje, které slouží občanům a evropské ekonomice, když přitom nevyhradíme výsadní prostor inovacím. Přišli jsme se zvláštním postupem zajišťujícím, že veřejné orgány mohou dát přednost partnerství s inovativními firmami, které upřednostňují inovace, a dát jim tak šanci, aby byly pro ekonomiku skutečně plně efektivní.

 

N.B.: Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele hlasuje o balíku pravidel pro zadávání veřejných zakázek ve čtvrtek, 5. září, mezi 15:50 a 16:40.

 

Odkaz : 20130903STO18528

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 17.9.2013. Poslední aktualizace: 17.9.2013 11:16
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno