EU chce dosáhnout zrušení poplatků za roaming


Vytištěno 1.12.2020 00:18 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=9&rok=2013&nav03=10000223

Nová strategie EU má harmonizovat telekomunikační odvětví, zrušit poplatky za roaming, omezit byrokratické formality pro podniky a zavést nová práva pro uživatele i poskytovatele služeb. Cílem je vrátit telekomunikačnímu sektoru EU dynamičnost.

 

Přes 26 let pozitivního vývoje zůstává telekomunikační odvětví stále fragmentováno a funguje zpravidla v rámci vnitrostátních trhů. V důsledku toho zůstávájí evropské podniky pozadu za svými konkurenty ze Spojených států a Asie.

 

Cílem balíčku opatření s názvem „Propojený kontinent“ je vrátit telekomunikačnímu sektoru EU dynamičnost tím, že se zruší poplatky za roaming a zjednoduší se pravidla v zájmu zvýšení investic do nových vysokorychlostních sítí, čímž by se měl podpořit růst a vznik pracovních míst.

Toto hospodářské odvětví je čím dál více závislé na rychlosti spojení. Odhaduje se, že dokončení jednotného telekomunikačního trhu by přispělo k vytvoření tisíců pracovních míst a ke zvýšení HDP o téměř 1 % ročně.

 

Konec placení poplatků za roaming

Od července 2014 by vám tak nebyl účtován příplatek za přijetí hovoru na mobilní telefon během pobytu v jiné zemi EU. Telefonní společnosti by měly povinnost nabízet tarify platné v celé Evropské unii, tedy doma i v zahraničí (tzv. balíčky služeb „v cizině jako doma“), nebo by svým zákazníkům musely umožnit, aby pro roaming využívali jiného poskytovatele služeb, aniž by si museli vyměnit původní SIM kartu.

Tarify pro mezinárodní volání by nesměly překročit výši ceny dálkového hovoru v dané zemi a cena volání z mobilního telefonu po EU by se omezila na 0,19 EUR za minutu (plus DPH).

Komise rovněž podporuje zásadu „neutrality sítí“ – tj. zásadu, že internet by měl být otevřený systém, což by znamenalo bránit společnostem v tom, aby nabízely například vyšší rychlosti přenosu dat a omezovaly tak přístup konkurentů.

 

Práva spotřebitelů v Evropě

Plnou harmonizací pravidel ochrany spotřebitele by odpadla úprava služeb podle potřeb každé země a spotřebitelé by byli více chráněni.

Dalšími výhodami pro občany EU by bylo zjednodušení jazyka smluv, více práv při změně poskytovatele služeb či smlouvy a možnost odstoupení od smlouvy při nedodržení sjednané rychlosti internetového spojení.

 

Omezení byrokracie a zvýšení objemu investic

EU chce situaci zjednodušit i pro telekomunikační společnosti, a to konkrétně při vstupu na nové trhy. Za tímto účelem by zavedla pro společnosti licenci, která by platila v celé EU. Dále by se zajistila standardizace budoucího přidělování spektra pro širokopásmové připojení, což by usnadnilo přeshraniční investiční plánování.

V zájmu podpory investic do vysokorychlostních sítí z optických vláken a zajištění lepšího přístupu ke službám 4G a Wi-Fi dojde ke stabilizaci cen pronájmu přístupu k sítím. Tím by se měla posílit konkurence v tomto odvětví.

 

Další kroky

Uvedené návrhy musí být ještě schváleny Evropským parlamentem a všemi 28 členskými státy EU.

 

Více informací o balíčku „Propojený kontinent"

 

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 30.9.2013. Poslední aktualizace: 30.9.2013 15:46